Nyligen examinerad eller studerande

Kartlägg dina egna karriärmöjligheter. Lär dig från specialisterna inom branschen. 


Vi erbjuder dig olika möjligheter att utveckla dina businessfärdigheter, din erfarenhet samt din sakkunskap. Växlande uppdrag och kunder erbjuder en verklig översikt av finansvärlden!

En snabbt förändrande verksamhetsmiljö kräver av våra specialister att de är up-to-date. PwC gör sitt bästa för att erbjuda sina anställda en möjlighet att utvecklas på sin karriär, samt förväntar sig av sina anställda företagsamhet och en förmåga att ta tag i existerande möjligheter.

För våra nya anställda erbjuder vi ett mångsidigt orienterings- och basskolningsprogram, vari det ingår kurser såväl i Finland samt utomlands. PwC:s Performance Coaching & Development (PC&D) – styrsystem stöder var och ens personliga utveckling och karriärplanering.
 

Vi stöder också starkt avläggande av olika till branschen anknutna examina (t.ex. CGR, CFA).