Karriär på PwC: Niclas

Niclas Hanstén

Vad du sysslar med på PwC?

Jag jobbar som konsult inom Performance Improvement, som PwC:s business consulting heter. I våra projekt hjälper vi kunden att t.ex. förbättra sin lönsamhet genom att effektivera och omorganisera funktioner och processer.

Vad är en bra versus dålig arbetsdag?

De bästa stunderna är när teamet efter hårt arbete får presentera sina analyser och idéer för kunden och man märker att man har kommit fram till något som har värde för kunden. De sämre stunderna infaller dagarna (och nätterna) innan detta.

Det bästa med PwC?

I och med att PwC är ett av världens största konsultbolag globalt finns det möjligheter att lära sig om i stort sett vilken som helst bransch eller funktion i företagsvärlden. Det finns alltid expertis att tillgå, oberoende av ämnesområde.

Vad Hanken betyder/betydde för dig?

Hanken bär man nog med sig hela livet. Även om jag inte jobbar inom finansbranschen gav mina studier i Finansiell ekonomi ett analytiskt sätt att angripa och strukturera problem. Sedan kan man inte överskatta betydelsen av det sociala. De kontakter man skapar under studietiden kommer till konkret nytta i arbetslivet, man kan inte bara veta hur så länge man studerar.

Tips & råd åt Hanken studeranden inför arbetslivet?

Fundera noga på vad du vill lära dig och sköt dina studier och jobb bra. Våga göra dina egna val och följ inte bara med strömmen.