Kontakter till personalavdelningen

HR Leader
Leena Tiensuu, tfn. 020 787 7000

Rekrytering
Marja Suikkanen, tfn. 020 787 7357

Rekryteringsevenemang, högskolesamarbete
Martina Westman, tfn. 020 787 7788
 
PwC
Personalavdelning
PB 1015 (Östersjötorget 2)
00101 Helsingfors

E-postadresserna: fornamn.efternamn@fi.pwc.com