Information om PwC

Vi erbjuder revisionstjänster, skattekonsultering samt rådgivningstjänster globalt i 157 länder och har över 184 000 medarbetare. I Finland har vi ett heltäckande nätverk av kontor och 775 anställda.

Medelåldern för vår personal är 38 år och fördelningen mellan kvinnor och män är 55/45.

Information om PwC Finlands räkenskapsperiod (1.7.2012-30.6.2013)

Finansiella siffror samt marknadsandel för räkenskapsperioden 2013
Information om vår organisation
Information om vår service