Gesäll-programmet

Vi söker framtidens experter och erbjuder högskolestuderande möjligheten att bekanta sig med expertarbete via Gesäll-programmet. Gesällplatser finns såväl inom rådgivningstjänster (Advisory), revision (Assurance) samt skatte- och företagsbeskattingsrådgiving (Tax & Legal Services).

Ett hus fullt av möjligheter   

Som gesäll deltar du i kundteamen och i ditt dagliga arbete få du stöd av mera erfarna specialister.

Förutom inom lagstadgad revision, kommer även flera andra av våra enheter som erbjuder revisionstjänster att anställa gesäller: treasury, dvs. granskning av finansierings- och investeringsfunktioner, Accounting Consulting Services -gruppen som koncentrerar sig på kapitalmarknadstransaktioner och internationell bokslutspraxis, samt process- och systemgranskningsenheten, där vi speciellt välkomnar studerande med informationsbehandling som huvudämne.

Joonas Blomqvist, Revisionstjänster

Inom skattekonsultering kan du lära dig mer om nationell eller internationell företagsbeskattning, mervärdesbeskattning, personbeskattning, skatter i anslutning till företagsarrangemang eller internprissättning. Eller är du kanske intresserad av företagsrätt?

Inom rådgivningstjänster erbjuds praktikplatser av våra enheter som är specialiserade på företagsarrangemang och -värdering, företagskonsultering, riskhantering, intern revision och samhällsansvarstjänster.  

Om du är initiativrik, analytisk och anpassar dig enkelt till nya situationer är du personen vi söker. Därtill trivs du med teamarbete, men du är också van att arbeta självständigt. Ett kontinuerligt samarbete och kommunikation med olika typer av kunder erbjuder dig mångsidiga utmaningar. PwC erbjuder utmärkta möjligheter att utvecklas och avancera i karriären! 

Så här fungerar Gesäll-programmet

Praktiktiden för gesäller inom revision är januari–februari. För gesäller inom våra andra enheter avtalas praktikperioiden separat. För praktiken betalas lön.

Gesällerna arbetar främst på vårt kontor i Helsingfors (Gräsviken), men också våra lokalkontor anställer gesällpraktikanter.

Sökande bör ha avlagt kandidat- eller annan lägre högskoleexamen och studerat på magisternivå (eller annan högre högskolenivå) i ett år. Vi önskar att de av skattekonsultation intresserade slutfört minst 3 års studier.

Läs mera

Gesäller redan under 20 års tid

PwC har under de senaste 20 åren haft cirka 770 gesäller, av dessa nästän 400 har blivit heltidsanställda!