Kontaktpersoner

Bankverksamhet och kapitalmarknaden, försäkringsbranschen
Tuomas Kotilainen
tfn +358 (0)20 787 7509

Energi, elektricitet, gas, och vatten
Mauri Hätönen
tfn +358 (0)20 787 7946

Maskinindustri
Kimmo Nieminen
tfn +358 (0)20 787 7504

Byggnadsindustri, fastigheter
Kimmo Vilske
tfn +358 (0)20 787 7938

Underhållning & media, kommunikatiosbranschen
Harri Valkonen
tfn +358 (0)20 787 7968

E-postlogistik: fornamn.efternamn@fi.pwc.com
Skogs-, pappers-, och förpackningsbranschen
Juha Wahlroos
tfn +358 (0)20 787 7437

Transport och logistik
Jyri Heikkinen
tfn +358 (0)20 787 7436

Producerande industrin
Kimmo Nieminen
tfn +358 (0)20 787 7504

Metallindustri
Marko Korkiakoski
tfn +358 (0)20 787 7220

Detalj- och konsumtionsvaruhandeln
Mikko Nieminen
tfn +358 (0)20 787 7257
Allmännyttiga samfund och stiftelser
Samuli Perälä
tfn +358 (0)20 787 7650

Läkemedelsindustrin
Janne Rajalahti
tfn. +358 (0)20 787 8016

Hälso- och sjukvård
Karita Reijonsaari
tfn +358 (0)20 787 8196

Offentliga sektorn
Juha Huuskonen (Audit)
tfn +358 (0)50 434 5573
Marko Korkiakoski
tfn +358 (0)20 787 7220