Yritysvastuupalvelut

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää entistä tavoitteellisempaa johtamista sekä uusien mahdollisuuksien ennakoimista ja hyödyntämistä jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvastuun nivomista niin yrityksen strategia- ja tuotekehitysprosesseihin, johtamisjärjestelmiin kuin osaksi muitakin olemassa olevia prosesseja ja toimintoja.

Alla esimerkkejä alueista, joilla olemme auttaneet useita kymmeniä asiakkaitamme vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Strateginen yritysvastuu

 • Toimintaympäristön vahvistuvien signaalien tunnistaminen
 • Yritysvastuun näkökohtien tunnistaminen arvoketjussa
 • Yritysvastuun riskien tunnistaminen ja hallinta
 • Sidosryhmäjohtaminen, sidosryhmäkartoitukset ja -vuorovaikutus
 • Ympäristö due diligence -selvitysten laatiminen.
 • Yritysvastuuseen liittyvät arvonmääritykset, taloudellisten vaikutusten arvioinnit

Yritysvastuun johtaminen

 • Olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistaminen
 • Yritysvastuun ohjelmat
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Avaintunnuslukujen määrittäminen ja mittarien kehittäminen
 • Toimintaperiaatteet ja -politiikat, code of conduct
 • Organisointi ja seuranta
 • Muutosjohtaminen ja koulutukset

Raportointi

 • Indeksit ja luokitukset (DJSI, CDP, FFD)
 • Yritysvastuuraporttien sisällön kehittäminen
 • Integroitu raportointi
 • Raportointiprosessien kehittäminen
 • GRI-raportoinnin kehittäminen
 • GRI:n soveltamisen tasoarviot
 • Yritysvastuutietojen varmentaminen

Hiilipalveluitamme

 • Hiilistrategian luominen
 • Ilmastoriskien kartoitus ja riskiarviointi
 • Päästöjen tunnistaminen arvoketjussa (esim. scope 3 value chain)
 • CO2-raportointi ja varmentaminen (päästölaskenta ja hiilijalanjälki).