:

Ympäristövaikutusten hallinta

Ympäristövaikutusten hallinta

Olemme asiantuntijoista koostuva palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on tuottaa vastuullisesti asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä palveluita. Osana vastuullisuutta olemme tunnistaneet oman toimintamme merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu pääasiassa toimitiloistamme sekä työntekijöidemme työmatkoista. Olemme myös laskeneet oman toimintamme hiilijalanjäljen edellä mainituilta osa-alueilta.

Omien ympäristövaikutustemme hallintaa enemmän voimme kuitenkin vaikuttaa ympäristövaikutusten vähentämiseen asiakkaidemme kautta. Yritysvastuupalveluidemme asiantuntijoiden avulla tuemme asiakkaitamme ympäristövaikutusten tunnistamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä ympäristötietojen varmennuksessa.

Luomme uusia ympäristövaikutusten hallintaan liittyviä palveluita

Kansainvälisen ketjumme Sustainability & Climate Change -palvelualue koostuu yli 700 asiantuntijasta. Olemmekin globaalisti yksi johtavia asiantuntijoita yritysvastuun, ilmastonmuutoksen ja vihreän kasvun alueilla. Suomessa yritysvastuupalveluidemme ydintiimiin kuuluu 11 asiantuntijaa, jotka osallistuvat kansainvälisen verkoston asiantuntijoiden kanssa palveluiden kehittämiseen ja kokemusten jakamiseen.

Suomessa avustamme asiakkaitamme muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnissa, olennaisten asioiden määrittämisessä, ympäristöpolitiikkojen laatimisessa, ympäristötunnuslukujen ja mittareiden määrittelyssä, tiedon keräämisessä ja laskennassa, raportoinnin analysoinnissa sekä raportoitujen tietojen varmennuksessa.
Kansainvälisen ketjumme muiden jäsenyritysten asiakasprojekteista voit lukea globaalilta yritysvastuusivustoltamme.

Ketjumme on mukana monissa ympäristövaikutusten hallintaan liittyvissä aloitteissa, kuten Carbon Disclosure Project (CDP) ja UNGC CEO Water Mandate. Myös ketjumme jäsenyritykset tuottavat jatkuvasti uutta tutkimustietoa yritysvastuusta ja ympäristövaikutusten hallinnasta. Voit lukea aiheesta lisää täältä.

Omien ympäristövaikutustemme hallinta

TPwC Suomen Helsingin-toimistolla on toiminut vuodesta 2008 lähtien eri liiketoiminta-alueiden ja tukitoimintojen asiantuntijoista koostuva ympäristötyöryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa henkilöstöä ympäristön kannalta kestäviin valintoihin sekä parantaa henkilöstön ympäristötietoisuutta. Työryhmä laatii ohjeita ympäristön huomioonottavista toimintatavoista ja suunnittelee ympäristöneuvontaa.

Käytännön toimenpiteitä teemme muun muassa paperin käytön vähentämiseksi, energian säästämiseksi ja jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Työsuhdeautojen valintaan on vaikutettu asettamalla päästörajat ja muuttamalla vähäpäästöisemmät valinnat myös taloudellisesti houkuttelevammiksi.

PwC Suomen Helsingin-toimistolle myönnettiin WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeus syksyllä 2010.

Lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia Helsingin kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen yhdessä kiinteistön omistajan ja muiden vuokralaisten kanssa. Kiinteistölle, jossa Helsingin-toimistomme sijaitsee, on aloitettu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifikaatin haku.

Kartoitamme entistä parempia tilatehokkuus- ja liikkuvan työn ratkaisuja tehostaaksemme toimitilojen käyttöä ja tarjotaksemme asiantuntijoillemme entistä joustavammat mahdollisuudet esimerkiksi etätyöhön.

Laskemme oman toimintamme hiilijalanjälkeä. Laskelma auttaa meitä selvittämään, mistä oman toimintamme merkittävimmät päästöt syntyvät.

Laskennan perusteella suurin osa päästöistämme (noin 55 prosenttia) syntyy lentomatkustuksesta ja noin 20 prosenttia autoilusta. Päästöistämme siis noin kolme neljännestä syntyy liikematkustamista. Asiakkaidemme tapaaminen henkilökohtaisesti on kuitenkin tärkeä osa tapaamme toimia, emmekä näin ollen ole halunneet asettaa matkustuksen vähentämistä mitattavaksi tavoitteeksi. Tavoitteenamme on pitää matkustamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset hallinnassa esimerkiksi videoneuvotteluja lisäämällä silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.