Ympäristö

Ympäristö

Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia, mutta voimme vaikuttaa ympäristöön myös asiakkaiden kautta. Yritysvastuupalveluiden asiantuntijat tukevat asiakkaita ympäristövaikutusten tunnistamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä ympäristötietojen varmennuksessa. Tietoisuus ympäristöasioiden merkityksestä kasvaa myös jakamalla hyviä käytäntöjä.

Ympäristövaikutusten hallinta

 • Oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat pääasiassa toimitiloista sekä työmatkoista.
 • Hiilijalanjälkemme laskenta on osoittanut, että suurin osa päästöistä syntyy lentomatkustuksesta, seuraavaksi eniten autoilusta. Olemme kuitenkin onnistuneet vähentämään niiden ympäristövaikutuksia.
 • Olemme lisänneet videoneuvotteluja. Myös paperin ja sähkönkulutus laskevat.
 • Kalusteinvestoinneissa pyrimme pitkäaikaiseen elinkaareen.
 • Kiinteistölle, jossa Helsingin-toimistomme sijaitsee, myönnettiin LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifikaatti keväällä 2014.
 • Tavoitteena on ottaa käyttöön toimistoympäristöön kehitetty WWF:n kulutustapamittari, jonka avulla jokainen työntekijä voi mitata omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä.
 • Luomme uusia ympäristövaikutusten hallintaan liittyviä palveluita.
 • Olemme siirtyneet käyttämään sähköntoimittajaa, jonka sähkö on sataprosenttisesti vihreää.

Green Office

 • Helsingin-toimistollamme on vuodesta 2010 saakka ollut Green Office -merkki. Green Office on kehityshanke, jonka myötä olemme sitoutuneet muuttamaan toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi. PwC:n eri liiketoiminta-alueilta koottu Green Office -ryhmä koordinoi hanketta.
 • Green Office -ryhmä toteutti syksyllä 2014 henkilöstölle WWF:n kulutustapakyselyn, jonka avulla työntekijät pystyivät mittaamaan omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä.
 • WWF tarkastaa Green Office -toimistot kerran kolmessa vuodessa. Merkin käyttöoikeutta jatketaan, jos ympäristönäkökulmat ovat hyvin hoidossa ja toimiston edellisen tarkastuksen jälkeen on tapahtunut aitoa kehitystä.

Uudet palvelut ympäristövaikutusten hallintaan

Kansainvälisen ketjun palvelussa nimeltä Sustainability & Climate Change on mukana yli 700 asiantuntijaa. Olemme globaalisti yksi johtavista yritysvastuun, ilmastonmuutoksen ja vihreän kasvun asiantuntijoista. Suomessa yritysvastuupalveluiden ydintiimiin kuuluu 12 asiantuntijaa, jotka ovat mukana kehittämässä ja jakamassa kansainvälisen verkoston kokemuksia.

Suomessa autamme asiakkaita monipuolisesti:

 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Olennaisten asioiden määrittäminen
 • Ympäristöpolitiikan laatiminen
 • Ympäristön tunnuslukujen ja mittareiden määrittely
 • Tiedonkeruu ja laskenta
 • Raportoinnin analysointi ja raportoitujen tietojen varmennus.

Ketju on mukana lukuisissa aloitteissa: