Ympäristö

Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia, mutta voimme vaikuttaa ympäristöön myös asiakkaiden kautta. Yritysvastuupalveluiden asiantuntijat tukevat asiakkaita ympäristövaikutusten tunnistamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä ympäristötietojen varmennuksessa. Tietoisuus ympäristöasioiden merkityksestä kasvaa myös jakamalla hyviä käytäntöjä.

Ympäristövaikutusten hallinta

 • Oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat pääasiassa toimitiloista sekä työmatkoista, koska matkustaminen kuuluu olennaisena osana asiakastyöhömme.
 • Hiilijalanjälkemme laskenta on osoittanut, että suurin osa päästöistä syntyy lentomatkustuksesta, seuraavaksi eniten autoilusta.
 • Olemme lisänneet etäneuvotteluvälineiden käyttöä.
 • Sähkönkulutuksemme on laskenut.
 • Siirryimme 100-prosenttisesti vihreään sähköön 1.7.2015 Helsingin, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Raahen ja Rovaniemen toimipisteissä.
 • PwC on suorittanut ensimmäisten suuryritysten joukossa lakisääteisen energiakatselmuksen vuonna 2015.
 • Kiinteistölle, jossa Helsingin-toimistomme sijaitsee, myönnettiin LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifikaatti keväällä 2014.
 • WWF:n kulutustapamittari-kysely julkaistiin ensimmäistä kertaa PwC Helsingin toimistolle marraskuussa 2014. Mittarin avulla jokainen työntekijä voi mitata omien toimintatapojensa ympäristövaikutuksia energiansäästön, paperinsäästön, jätteiden lajittelun ja kierrätyksen sekä matkustamisen näkökulmasta.
 • Kalusteinvestoinneissa pyrimme pitkäaikaiseen elinkaareen.

Green Office

 • PwC:n Helsingin-toimistolla on ollut Green Office -merkki vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi.
 • PwC:n eri liiketoiminta-alueiden edustajista koottu Green Office -ryhmä koordinoi toimintaa ja raportointia WWF:lle, sekä järjestää ympäristötietoutta lisääviä projekteja pitkin vuotta.
 • WWF tarkastaa Green Office -toimistot kerran kolmessa vuodessa. Merkin käyttöoikeutta jatketaan, jos ympäristönäkökulmat ovat hyvin hoidossa ja toimiston edellisen tarkastuksen jälkeen on tapahtunut aitoa kehitystä.

Palvelut ympäristövaikutusten hallintaan

Kansainvälisen ketjun palvelussa nimeltä Sustainability & Climate Change on mukana noin 800 asiantuntijaa. Olemme globaalisti yksi johtavista yritysvastuun, ilmastonmuutoksen ja vihreän kasvun asiantuntijoista. Suomessa yritysvastuupalveluiden ydintiimiin kuuluu 10 asiantuntijaa, jotka ovat mukana kehittämässä ja jakamassa kansainvälisen verkoston kokemuksia.

Suomessa autamme asiakkaita monipuolisesti:

 • Liiketoiminnan ympäristövaikutusten arviointi ja raportointi
 • Olennaisten asioiden määrittäminen
 • Ympäristöpolitiikan laatiminen
 • Ympäristön tunnuslukujen ja mittareiden määrittely
 • Tiedonkeruu ja laskenta
 • Raportoinnin analysointi ja raportoitujen tietojen varmennus.
 • Kestävän kehityksen indekseissä ja arvioinneissa avustaminen (CDP ja DJSI)
 • Ympäristösuoriutumisen kehittämisen tuki (science-based targets, GHG Protocol)
 • Hiilijalanjälken laskenta
 • Hiiliriskien arviointi
 • ESG-selvitykset yritysjärjestelyissä

Ketju on mukana lukuisissa aloitteissa: