Yhteiskunnallinen osallistuminen

Vastuullisuuden osalta keskitymme mahdollisuuksiimme vaikuttaa yhteiskunnassa oman palvelutarjontamme, asiantuntemuksemme ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Monet palveluistamme lisäävät läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä ja edistävät yritysten kasvua.

Tilintarkastuksella monta tärkeää roolia

Lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus on Suomessa laaja, ja vain pienimmät kirjanpitovelvolliset voivat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tilintarkastajana meidän tärkein tehtävämme on tarkastaa, että julkaistava tilinpäätösinformaatio on luotettavaa. Lisäksi tilintarkastajien puoleen käännytään, kun tarvitaan asiantuntevaa, luotettavaa ja objektiivista tietoa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Tilintarkastajan perustehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Jotta voimme hoitaa tehtäväämme menestyksellisesti, kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme, osallistumme alan sääntelyn kehittämiseen, koulutamme henkilöstöä ja huolehdimme työn laadusta ja asiakkaista. Tilintarkastajan tulee olla tarkastuskohteesta riippumaton, jotta tilintarkastajan tilinpäätösinformaatiolausuntoon voidaan luottaa

  • Tilintarkastuksella on tärkeä rooli taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa.
  • Raportoitujen tietojen merkitys on suuri myös muille kuin omistajille ja pääomamarkkinoille. Globaalit ja lokaalit pääomamarkkinat odottavat yrityksiltä luotettavaa raportointia oman päätöksentekonsa tueksi.
  • Taloudellista informaatiota käytetään monien yhteiskunnan edellyttämien maksujen laskennassa, muun muassa yritysverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.
  • Yritykselle ja verottajalle on tärkeää, että maksut ovat heti mahdollisimman oikean suuruiset.
  • Työntekijöille ja yhteiskunnalle on tärkeää, että työnantajavelvoitteita noudatetaan.
  • Tilintarkastuksesta hyötyvät myös rahoittajat, ja sitä tarvitaan myös velkojan suojaan sekä harmaan talouden torjuntaan.
  • Tilintarkastajan merkitys korostuu myös kasvuyrityksissä, kun haetaan varmuutta toiminnan kestävyyteen ja taloudellisen raportoinnin asianmukaisuuteen.

Verojalanjälki

Kerromme läpinäkyvästi toiminnastamme ja sen vaikutuksista työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Avaamalla verojalanjälkemme rakennamme pohjaa luottamukselle toimintaamme ja sen keskeisiä periaatteita kohtaan.

Neuvomme asiakkaita verojen ja veroluonteisten maksujen raportoinnissa myös silloin, kun asiakkaat haluavat raportoida näistä asioista säännösten edellyttämää laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.

PwC Suomen verojalanjäljestä tilikaudella 2015 voit lukea yritysvastuukatsauksestamme.

Thought Leadership

Kansainvälinen PwC-ketju koostuu 157 asiantuntijaorganisaatiosta, jotka tarjoavat asiantuntemusta ja osaamista. Ketju tuottaa toimiala- ja palvelualuekohtaista tutkimusta ja ajankohtaisia selvityksiä.

PwC-ketjulla on monta julkaisusarjaa, jotka käsittelevät esimerkiksi taloudellista raportointia ja hyvää hallintotapaa. Yksi suosituimmista julkaisuista on vuosittainen yritysjohdon näkemyksiä kartoittava Global CEO Survey sekä siihen liittyvät toimialakohtaiset katsaukset.

PwC Suomi julkaisee vuosittain muun muassa yritysvastuuta Suomessa kartoittavan yritysvastuubarometrin sekä läpinäkyvään ja avoimeen yleishyödyllisten yhteisöjen raportointiin keskittyvän Avoin raportti -kilpailun tulokset.

Koulutamme ja valmennamme aktiivisesti sekä kehitämme toimialaa esimerkiksi KHT-yhdistyksen ja Sisäiset tarkastajat ry:n jäseninä. Asiantuntijamme luennoivat myös oppilaitoksissa ja seminaareissa.

PwC tekee hyvää

Pro bono -työ

Asiakastyön lisäksi annamme osaamistamme valittuihin pro bono -kohteisiin. Tilikaudella 2015 tuimme asiantuntijaosaamisellamme pro bono -hengessä mm. Uusi lastensairaala 2017 -hanketta.

Joululahjoitus

Olemme lahjoittaneet jo useiden vuosien ajan joulurahan henkilöstön äänestämälle hyväntekeväisyyskohteelle. Joululahjoituksen saaja äänestetään PwC:n Avoin raportti -kilpailussa loppusuoralle päässeiden ehdokkaiden joukosta. Vuonna 2014 joulurahan sai Vailla vakinaista asuntoa ry.

Team Rynkeby pyöräilee rahaa syöpäsairaille lapsille ja nuorille

Keväällä ja kesällä 2015 neljä PwC Suomen työntekijää oli mukana Tanskasta lähtöisin olevassa Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyssä, joka kerää varoja paikallisten syöpäjärjestöjen hyväksi. Suomessa lahjoituskohteena on syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylva ry. PwC Suomi oli tänäkin vuonna yksi hankkeen tukijoista.