:

Vastuullinen tapamme toimia

Vastuullinen tapamme toimia

Arvot, eettiset periaatteet ja Vastuullinen tapa toimia -politiikkamme muodostavat Code of Conduct -kokonaisuuden Suomessa.

Arvot luovat perusperiaatteet kaikelle toiminnalle. Yhteiset eettiset periaatteemme luovat pohjan ja toimintamallin globaalin asiantuntijaorganisaation toimintatavalle. Vastuullinen tapa toimia sisältää periaatteen siitä, että organisaatiomme edellisten lisäksi toteuttaa yrityskansalaisuuttaan osana ympäröivää yhteiskuntaa vähentäen liiketoimintaan sisältyviä taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia riskejä sekä hyödyntäen niihin sisältyviä mahdollisuuksia.

Arvomme laadukkuus, yhteistyö ja johtajuus muistuttavat meitä siitä, mikä meille on työssämme tärkeää. Arvojemme tarkoituksena on ohjata toimintaamme erilaisissa päätöksenteko- ja johtamistilanteissa, asiakaskohtaamisissa ja palveluiden toimittamisessa sekä omassa sisäisessä kanssakäymisessämme.

Uskomme läpinäkyvyyteen kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvyyskertomuksessamme kerromme organisaatiomme hallinnosta, noudattamistamme standardeista ja prosesseista (laadunvarmistus, riippumattomuus), palkitsemisesta ja henkilöstömme koulutuksesta.

Lataa PwC Suomen läpinäkyvyyskertomus (pdf)