:

Tilintarkastuksen rooli yhteiskunnassa

Tilintarkastuksen rooli yhteiskunnassa

Lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus on Suomessa laaja, ja vain pienimmät kirjanpitovelvolliset voivat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tilintarkastajana meidän tärkein tehtävämme on tarkastaa, että julkaistava tilinpäätösinformaatio on luotettavaa. Lisäksi tilintarkastajien puoleen käännytään, kun tarvitaan asiantuntevaa, luotettavaa ja objektiivista tietoa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Tilintarkastuksella on tärkeä rooli taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa. Raportoitujen tietojen merkitys on suuri myös muille kuin omistajille ja pääomamarkkinoille. Globaalit ja lokaalit pääomamarkkinat odottavat yrityksiltä luotettavaa raportointia oman päätöksentekonsa tueksi. Taloudellista informaatiota käytetään monien yhteiskunnan edellyttämien maksujen laskennassa, muun muassa yritysverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Sekä yritykselle että verottajalle on tärkeää, että maksut ovat heti mahdollisimman oikean suuruiset. Työnantajavelvoitteiden noudattaminen yrityksissä on tärkeää työntekijöille ja yhteiskunnalle.

Tilintarkastajan tulee olla riippumaton tarkastuskohteesta, jotta tilintarkastajan lausuntoon tilinpäätösinformaatiosta voidaan luottaa. Tilintarkastus lisää luottamusta tilinpäätösinformaatioon ja tuo näin ollen lisäarvoa yritysten laskentatoimeen.

Tilintarkastuksesta on hyötyä myös rahoittajille ja velkojan suojan kannalta sekä harmaan talouden torjunnassa. Tilintarkastajan merkitys korostuu myös esimerkiksi kasvuyritysten kohdalla, kun haetaan varmuutta sille, että toiminta on kestävällä pohjalla ja taloudellinen raportointi on asianmukaista.

Perustehtävämme tilintarkastajina on siis itsessään yhteiskunnallisesti merkittävä. Tämän tehtävän menestyksekkään toteutuksen eteen olemme tehneet ja teemme jatkuvasti paljon työtä omaa toimintaamme kehittämällä, osallistumalla alaamme koskevan sääntelyn kehittämiseen, kouluttamalla henkilöstöämme ja huolehtimalla työmme laadusta ja asiakkaistamme.