:

Thought leadership

Thought leadership

Kansainvälinen PwC-ketju koostuu 157 asiantuntijaorganisaatiosta, jotka myyvät asiakkailleen asiantuntemustaan ja osaamistaan. Ketjun jäsenyritykset tuottavat tahoillaan ja myös yhteistoimin ajankohtaista toimiala- ja palvelualuekohtaista tutkimus- ja selvitystietoa.

PwC-ketjulla on kansainvälisesti monta julkaisusarjaa, jotka käsittelevät esimerkiksi ajankohtaisia taloudelliseen raportointiin ja hyvään hallintotapaan liittyviä aiheita. Yksi suosituimpia julkaisujamme on vuosittainen yritysjohdon näkemyksiä kartoittava Global CEO Survey sekä siihen liittyvät toimialakohtaiset katsaukset.

PwC Suomi julkaisee vuosittain muun muassa yritysvastuun tilaa Suomessa kartoittavan yritysvastuubarometrin sekä läpinäkyvään ja avoimeen yleishyödyllisten yhteisöjen raportointiin keskittyvän Avoin raportti -kilpailun tulokset.

Alansa asiantuntijoina PwC:läiset osallistuvat aktiivisesti koulutus- ja valmennustehtäviin sekä toimialan kehittämiseen esimerkiksi KHT-yhdistyksen ja Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenenä. Monet asiantuntijoistamme käyvät myös luennoimassa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä muissa koulutuksissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa.
Yritysvastuun tiimoilta olemme aktiivisesti mukana FiBS ry:n toiminnassa ja Vastuullisuusraportointikilpailun arviointityöryhmän jäsen.

PwC-ketju on ollut kansainvälisesti mukana YK:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 2002 lähtien. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissämme aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Olemme myös allekirjoittaneet UNGC CEO Water Mandate -aloitteen, jossa olemme mukana kehittämässä yhteisöjen veden käyttöön liittyviä politiikkoja ja toimintatapoja.

PwC-ketju valitsi PwC:n Helsingin-toimistolla työskentelevän Matti Miettisen edustajakseen maailmanlaajuisen WBCSD-organisaation Future Leaders Team 2013 -koulutusohjelmaan. WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) on globaali toimitusjohtajien vetämä organisaatio, joka pyrkii luomaan kestävän tulevaisuuden liiketoiminnalle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. PwC on ollut organisaation aktiivinen jäsen vuodesta 2001 saakka.

PwC-ketju tekee lisäksi yhteistyötä Carbon Disclosure Project (CDP) -raportointiprojektin sekä Global Reporting Initiativen (GRI) ja World Resource Instituten (WRI) kanssa. Yksi PwC Suomen asiantuntijoista oli vuonna 2013 kirjoittamassa uusinta CDP-raporttia ja osallistui sitä ennen PwC-ketjun globaaliin CDP-arviointityöryhmään.