Veroilmoituspalvelumme yrityksille

Säästä omaa aikaasi ja varmista, että veroilmoitus tulee kerralla kuntoon!

Veroilmoitus vaatii aikaa ja huolellista perehtymistä veroilmoituslomakkeen kohtiin. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat myöhemmin aiheuttaa selvitystarpeita ja veronkorotuksia.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kirjanpitolain ja verotuksen säännökset eroavat yhä enemmän toisistaan. Me tunnemme sekä kirjanpito- että verolainsäädännön ja meillä on tiedossamme uusin oikeuskäytäntö.

Autamme yritystäsi veroilmoituksen laatimisessa, tarkastamisessa sekä veroilmoituslomakkeiden ongelmakohtien selvityksessä.

Veroilmoitusten laatimisessa kiinnitämme erityistä huomiota

  • verolaskelman laatimiseen
  • poistojen ja poistoerojen verotuskäsittelyyn
  • käyttöomaisuuden luovutuksiin ja romutuksiin
  • mahdollisten tappioiden tai lähdeverojen hyväksikäyttöön
  • yritysrakenteiden muutoksiin
  • ennakoiden vastaavuuteen
  • osinkojen, varausten ja lahjoitusten käsittelyyn
  • siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuuteen.

Voimme myös avustaa veroilmoituksen täsmäyttämisessä kirjanpitoon ja verolaskentaan, sekä auttaa kartoittamaan verosuunnittelumahdollisuuksianne ja veroriskejä.

Ota yhteyttä!