Tulli- ja arvonlisäverokoulutuksia

PwC:n asiantuntijat luennoivat Tullivirkamiesliiton järjestämissä seminaareissa Sokos Hotel Pasilassa, Helsingissä. 

Tavaran vienti yhteisön tullialueelta 15.4.2014

Tulli- ja arvonlisäveroasioihin liittyvät näkökohdat on tärkeää tunnistaa kansainvälistä vientikauppaa käyvässä yrityksessä. Ennakoimalla vältytään turhilta riskeiltä ja voidaan toimia kustannustehokkaasti. Esimerkiksi alkuperään, vientirajoituksiin, ketjukauppaan, toimituslausekkeisiin, ulkomaisiin varastoihin ja projektitoimituksiin liittyvien riskien huomioiminen on välillisen verotuksen näkökulmasta tärkeää.

Koulutuspäivän jälkeen hallitset tavaran viennin perusteet ja käsitteet sekä tullin että arvonlisäverotuksen osalta.

Kouluttajina toimivat PwC:n kokeneet kouluttajat: arvonlisäveroasiantuntija Mirka Danielsson ja tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt haltuun 20.5.2015

Hallitaanko yrityksessäsi tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt? Mitä tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa ja maastaviennissä liittyy? Tullimenettelyiden avulla voidaan helpottaa ja yksinkertaistaa tavarakauppaa. Koulutuspäivä painottuu tuontiin.

Tule hakemaan vastauksia kysymyksiisi; sinulla on koulutuspäivän aikana mahdollisuus saada tärkeää tietoa omaan työhösi ja yrityksen toimintaan liittyen.

Koulutuspäivän tavoitteena on

  • oppia tuntemaan tulliselvitysmuodot ja -menettelyt
  • saada kokonaiskäsitys tulliselvitysketjusta
  • saada tietoa tulevista uudistuksista.

Koulutuspäivän jälkeen tunnet tulliselvitysmuotojen ja tullimenettelyiden perusteet.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi