Tulli- ja arvonlisäverokoulutuksia vuonna 2014

PwC:n asiantuntijat luennoivat Tullivirkamiesliiton järjestämissä seminaareissa Sokos Hotel Pasilassa, Helsingissä. 

Tehoa ja tulkinta-apua arvonlisäverovähennyksiin 21.1.2015

Laaja vähennysoikeus on arvonlisäverotuksen perusperiaate, jolla estetään veron kertaantuminen. Tiettyjen edellytysten tulee silti täyttyä, jotta vähennysoikeutta voidaan käyttää. Toisaalta kaikkien hankintojen sisältämiä arvonlisäveroja ei voida vähentää, vaan niiden vähennysoikeutta on rajoitettu. Yritykselle syntyy tarpeettomia kustannuksia, jos vähennyskelpoista arvonlisäveroa ei huomata tai osata vähentää. Toisaalta virheellisesti tehdyt vähennykset voivat johtaa viivästyskorkoihin ja veronkorotuksiin.

Tule kertaamaan arvonlisäveroverovähennyksen perusteet ja syventämään osaamistasi tulkintaa vaativissa tilanteissa. Päivän aikana käymme läpi muun muassa hankalia rajanvetotilanteita ja viimeisintä oikeuskäytäntöä. Päivän aikana opit tehostamaan yrityksesi arvonlisäverovähennyskäytäntöjä. Päivä sopii myös esimerkiksi tilitoimistossa työskenteleville.

Päivän vetää PwC:n kokenut arvonlisäveroasiantuntija Ritva Nyrhinen.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Tariffoinnin perusteet haltuun 10.2.2015

Nimikkeistö on lähtökohtana useissa Tullin kantamissa veroissa. Ei ole aina lainkaan itsestään selvää, mihin nimikkeeseen tavara tulee luokitella. Oikeaoppisella ja suunnitelmallisella tavaran tariffoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä maahantuontikustannuksiin. Oikean nimikkeen ilmoittaminen Tullille on aina tuojan/viejän vastuulla. Lisäksi myös valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullitariffinimikkeisiin.

Koulutuksessa saat peruskäsityksen tavaran luokittelusta ja opit miten tavaralle löydetään oikea nimike. Koulutus sopii kaikille tuonnin/viennin ja valmisteverotuksen parissa työskenteleville.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi