Tulli- ja arvonlisäverokoulutuksia

PwC:n asiantuntijat luennoivat Tullivirkamiesliiton järjestämissä seminaareissa Sokos Hotel Pasilassa, Helsingissä. 

Tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt haltuun 20.5.2015

Hallitaanko yrityksessäsi tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt? Mitä tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa ja maastaviennissä liittyy? Tullimenettelyiden avulla voidaan helpottaa ja yksinkertaistaa tavarakauppaa. Koulutuspäivä painottuu tuontiin.

Tule hakemaan vastauksia kysymyksiisi; sinulla on koulutuspäivän aikana mahdollisuus saada tärkeää tietoa omaan työhösi ja yrityksen toimintaan liittyen.

Koulutuspäivän tavoitteena on

  • oppia tuntemaan tulliselvitysmuodot ja -menettelyt
  • saada kokonaiskäsitys tulliselvitysketjusta
  • saada tietoa tulevista uudistuksista.

Koulutuspäivän jälkeen tunnet tulliselvitysmuotojen ja tullimenettelyiden perusteet.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi