Tietosuoja- ja tietoturva - Miten PwC voi auttaa?

PwC Suomen tietoturvatiimi koostuu useista eri alan asiantuntijoista. Teknisten tietoturva-asiantuntijoiden lisäksi ryhmään kuuluu oikeudellisia asiantuntijoita (Legal services), jotka paneutuvat henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskeviin juridisiin kysymyksiin, sekä taloudellisten väärinkäytösten torjunnan (Forensic Services) asiantuntijoita.

Tekniseltä kannalta tarkastelemme liiketoimintatietoa sisältäviä järjestelmiä ja niihin liittyviä verkkoja ja alustoja. Käymme läpi tietoturvastrategiaa, toimialasta johtuvia suosituksia ja määräyksiä sekä erilaisia optimaalisia ja kustannustehokkaita järjestelmien ja prosessien toteuttamisvaihtoehtoja. Tuloksena annamme selkokielisen raportin tietoturvallisuudesta ja erilaisista toimintamalleista sekä näiden vaikutuksesta liiketoimintaan. Tuemme ja kehitämme yrityksen strategista toimintatapaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta sekä sen ympärille rakennettua järjestelmäinfrastruktuuria. 
 

Ota yhteyttä!

 

Tietoturva-asiantuntijat
 
Taloudellisten väärinkäytösten torjunta Lakipalvelut
Amin Davoudi

Amin Davoudi
puh. 020 787 8119
 
Ake Turunen
Ake Turunen
puh. 020 787 7978
Virpi Jalonen

Virpi Jalonen
puh. 020 787 7237
Jussi Virta

Jussi Virta
puh. 020 787 8191
 
   
Timo Takalo

Timo Takalo
puh. 020 787 7489