Veroneuvonta yritysjärjestelyissä

Yritystoiminnan pitkän aikavälin tavoitteina on usein liiketoiminnan kasvu, kannattavuus ja kestävä kehitys. Tavoitteisiin pyritään monesti liiketoimintoja tehostamalla tai yrityskaupoilla.

Jotta rakennejärjestelyistä saadaan tavoiteltu hyöty, kannattaa konserni- ja rahoitusrakenne suunnitella huolella. Suunnittelussa korostuu järjestelystä aiheutuvien ylimääräisten verokustannusten minimointi sekä verotukseen liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen.

Konsernin sisäiseen rationalisointiin ja yrityskauppoihin liittyy lukuisia verotuksellisia haasteita ja vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Yritys- ja rahoitusrakenteen suunnittelun tarve korostuu erityisesti seuraavissa tilanteissa:

  • uudelleen organisointi operatiivisen ja juridisen organisaation yhtenäistämiseksi
  • etabloituminen uusille markkina-alueille
  • osakkeiden listaus arvopaperipörssiin
  • uuden liiketoiminnan aloittaminen tai olemassa olevan liiketoiminnan hankinta
  • kannattamattomien tai ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien divestointi
  • liiketoimintojen keskittäminen tai hajauttaminen konsernin sisällä
  • rahoituksen uudelleen järjestely.