Global Immigration Newsletter

PwC-ketjun julkaisemaan kattavaan uutiskirjeeseen on koottu tietoa ulkomaalaislupasäännöksiin odotettavista muutoksista sekä viranomaisten uusista käytännöistä. Virolaiset kiinnittävät yhä enenevässä määrin huomiota siihen, että ulkomaalaista työvoimaa käyttävät työnantajat huolehtivat ulkomaalaislupa- ja työsuhdevelvoitteistaan. Työpaikoilla suoritetaan tarkastuksia ja seuraamukset laiminlyönneistä ovat tuntuvia. Esimerkiksi Kanada ja Intia kiinnittävät myös entistä tarkemmin huomiota siihen, että avoimeen työpaikkaan on yritetty etsiä paikallista työntekijää ennen ulkomaalaisen palkkaamista.

Lataa Global Immigration Newsletter (pdf)