Veroneuvonnan ja lakipalveluiden yhteystiedot

Petri Seppälä

Johtaja
Petri Seppälä
puh. 020 787 7909
petri.seppala@fi.pwc.com
Ilona Paakkala

Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus
Ilona Paakkala
puh. 020 787 7753
ilona.paakkala@fi.pwc.com
Risto Löf


Henkilöverotus ja muut HR-palvelut
Risto Löf
puh. 020 787 7811
risto.lof@fi.pwc.com
Markku Hakkarainen

Kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus, yritysjärjestelyiden verotus
Markku Hakkarainen
puh. 020 787 7774
markku.hakkarainen@fi.pwc.com
Marja Eskola

Global Compliance Services
Marja Eskola
puh. 020 787 7813
marja.eskola@fi.pwc.com
Iain McCarthy

Tax Management & Accounting Services
Iain McCarthy
puh. 020 787 7975
iain.mccarthy@fi.pwc.com
Samuli Makkonen

Financial Services
Samuli Makkonen
puh. 020 787 7752
samuli.makkonen@fi.pwc.com
Sari Takalo

Siirtohinnoittelu
Sari Takalo
puh. 020 787 7262
sari.takalo@fi.pwc.com
Kari Stenqvist

Perhe- ja omistajayrittäjät
Kari Stenqvist
puh. 020 787 7465
kari.stenqvist@fi.pwc.com
 
Elina Kumpulainen

Lakipalvelut
Elina Kumpulainen
puh. 020 787 7907
elina.kumpulainen@fi.pwc.com