Veroilmoitus kerralla kuntoon

Yrityksen veroilmoitus vaatii laatijaltaan entistä enemmän aikaa ja erittäin huolellista perehtymistä verolainsäädäntöön sekä verotuskäytäntöön. Tämä ymmärrettävästi aiheuttaa painetta yrityksen taloushallinnolle. Asiaa ei ollenkaan helpota se, että verotuksen toimittamisen yhteydessä on viime vuosien aikana ollut huomattavissa tendenssi, jossa veronkorotuksia määrätään aikaisempaa helpommin ja määrältään suurempina, vaikka kyse olisikin tulkinnanvaraisesta asiasta tai inhimillisestä erehdyksestä veroilmoituksen täyttämisessä. Veronkorotuksen määrä on saattanut olla kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja. Veronkorotuksen määräämisellä kerätään myös verotuloja, koska veronkorotus on aina maksettava, vaikka tuloveroa ei määrättäisi esimerkiksi yrityksen tappiollisuudesta johtuen.

Myös yhtiön verosuunnittelun kannalta veroilmoituksen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Yhtiön verotettavaan tuloon voidaan vaikuttaa veropoistoilla sekä kuluja aktivoimalla. 

Tiesithän, että me PwC:llä laadimme yhtiöiden veroilmoituksia ja arvioimme samalla yhtiön ja konsernin verosuunnittelumahdollisuuksia. Tarkastamme myös yhtiöiden itse laatimia veroilmoituksia ja poistolaskelmia.

Verotuspäätökseen voidaan hakea myös muutosta, ja joskus veroilmoituksia on tarpeen korjata jo ennen verotuksen päättymistä. Voimme auttaa oikaisujen laatimisessa.

Jos tarvitset tukea veroilmoituksen laatimisessa ja verotuskäytännön seuraamisessa, ota yhteyttä!

Annaleena Lehikoinen
Tax Compliance Coordinator
annaleena.lehikoinen@fi.pwc.com
puh. 020 787 7855

Lisätietoja veroilmoituspalveluistamme löydät täältä.