Tax Express 5/2013

Kotimainen yritysverotus

Kansainvälinen yritysverotus ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Yritys-
oikeus

 

Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta

Verohallinto on 26.2.2013 antanut päätöksen pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta. Verohallinnon päätöksen mukaan verovelvollisen on ilman eri kehotusta maksettava pankkivero ja annettava ilmoitus pankkiverosta Verohallinnolle. Ilmoitus annetaan ja pankkivero maksetaan Verohallinnon vahvistamalla pankkiveron tilisiirtolomakkeella. Vuonna 2013 pankkiveron eräpäivä on 30.4.2013.

Pankkiveroa maksettaessa on aina annettava pankkiveron tilisiirtolomakkeella vaaditut viestitiedot. Jos pankkiveroa ei makseta, annetaan tiedot pankkiveron tilisiirtolomakkeella Konserniverokeskukselle.

Pankkiveron tilisiirtolomakkeella ilmoitetaan seuraavat tiedot:

  • Y-tunnus
  • Verovuosi
  • Verovelvollisen luottotoiminnasta annetun lain mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa soveltama talletuspankin riskipainotettujen erien yhteismäärä verovuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä
  • Pankkiveron määrä

Jos pankkivero maksetaan säädetyn määräajan jälkeen, pankkiveron määrään tulee lisätä veronlisäys.

Verohallinnon antaman päätös on voimassa 1.3.2013 alkaen ja päätöstä sovelletaan verovuosina 2013–2015 suoritettavaan pankkiveroon.

Lue Verohallinnon päätös

 

Verohallinto välittää kaupparekisteriin yhteisöjen lähettämät tilinpäätöstiedot

Verohallinnon 4.3.2013 antamassa tiedotteessa muistutetaan siitä, että Verohallinto välittää yhteisöjen lähettämät tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), joka julkaisee tiedot kaupparekisterissä.

Verohallinto välittää PRH:lle niiden yhteisöjen tilinpäätöstiedot, jotka antavat veroilmoituksen 6B (osakeyhtiöt ja osuuskunnat) tai veroilmoituksen 4 (ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt). Kun tilinpäätöstiedot ilmoitetaan paperilla, kansilehtenä on aina käytettävä lomaketta 63. Lomake 63 ja tilinpäätösasiakirjat nidotaan yhteen ja nidottu tilinpäätöskokonaisuus annetaan veroilmoituksen liitteenä. Kaupparekisteriin välitetään ne tilinpäätöstiedot, jotka asiakas on nimennyt välitettäviksi.

Jos julkaistavaksi toimitettaviin tilinpäätöstietoihin on nimetty tai liitetty muita asiakirjoja, myös ne välitetään julkaistavaksi (esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirja tai toimintakertomus, vaikka yrityksellä ei olisi toimintakertomuksen laatimisvelvollisuutta).

Lue Verohallinnon tiedote