Arvonlisäverokoulutusta

Arvonlisäverotus vaikuttaa jokaisen yhtiön taloudelliseen toimintaan. Pienetkin virheet kumuloituvat viimeisellä rivillä helposti merkittäväksi summaksi. Tietojen päivitys on nopea ja tehokas tapa välttää virheitä ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Kiireisessä työtahdissa ei ole aikaa eikä välttämättä mielenkiintoakaan kuulla muiden toimialojen arvonlisävero-ongelmista. Meillä on vuosien kokemus yrityskohtaisesta koulutuksesta, joka muokataan liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi. Yrityskohtaisesti räätälöity koulutus toteutetaan luentona tai keskustelutilaisuutena, joka on suunniteltu yhdessä teidän kanssanne ja teitä varten.

Tilaisuus voidaan jakaa eri moduleihin, joihin osanottajat valitaan työtehtävien mukaan. Näkökulma on aina yrityksesi - tämä varmistetaan huolellisella ennakkovalmistelulla ja toimialaosaamisella kokeneiden kouluttajien kanssa yhdessä.

Arvonlisäveroryhmämme tarjoaa muun muassa seuraavanlaisia koulutuspaketteja:

  • Ostolaskujen käsittely – vähennysoikeus ja vähennysoikeuden rajoitukset
  • Myynninedistäminen, edustuskulut ja arvonlisäverotus
  • Myyntien arvonlisäverotus
  • Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa
  • Kansainvälinen kauppa, logistiikka ja tullikysymykset 
  • Arvonlisäverotuksen erityisalueet. 

Tulli- ja arvonlisäverokoulutus

  • Hallitaanko yrityksessäsi tulliselvitysmuodot ja -menettelyt sekä vaatimukset arvonlisäverottomalle vientikaupalle? 
  • Mitä säästö- ja suunnittelumahdollisuuksia tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa voi sisältyä ja mitä on huomioitava maahantuonnissa arvonlisäveron osalta? 
  • Miten yrityksesi osaa tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät sudenkuopat kansainvälisessä tavarakaupassa?

Tehokkaalla tulli- ja arvonlisäverosuunnittelulla voidaan säästää merkittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelulla voidaan välttää tarpeettomia ikäviä yllätyksiä ja varmistua siitä, että tavara liikkuu mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti verorajojen yli.

Järjestämme koulutusta tavaran tuonnista, viennistä ja arvonlisäverotuksesta. Koulutuksessa käymme käytännönläheisesti ja esimerkein läpi tulliselvitysmuodot, tullimenettelyt ja vaatimukset niiden käytölle.

Koulutuspäivän jälkeen hallitset perusteet tavaran maahantuonnista, viennistä ja näihin liittyvästä arvonlisäverotuksesta.

Ota yhteyttä, jos haluat sopia koulutuksesta tai kysyä lisätietoja!