Palvelutuotannon mallintaminen ja analytiikka

Palvelutuotannon mallintaminen ja analytiikka

Ymmärrä ja johda monimutkaisia palvelukokonaisuuksia tuloksekkaasti

Terveydenhuollon tietojärjestelmät keräävät valtavan määrän tietoa asiakkaiden liikkumisesta palvelujärjestelmässä. Kerätyn tiedon hyödyntäminen on usein kuitenkin vaikeaa.

Miksi PwC?

Asiakasvirran analysoinnilla saamme olemassa olevasta tiedosta tarkempaa faktaa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Asiakasvirta-analyysillä mallinnamme asiakasvirtauskokonaisuuksia, niihin liittyviä poikkeamia, ohjauksellisia ongelmia sekä toiminnallisia pullonkauloja.