Lääketeollisuus

Lääke- ja bioteollisuus -toimialalla menestyminen riippuu yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksellisuudesta, mutta myös seuraavat osa-alueet vaativat yhä enenevässä määrin yritysten ylimmän johdon huomiota:

  • osaavan henkilöstön saaminen ja pitäminen yrityksessä
  • hankintaketjun tehokkuuden varmistaminen
  • yritysvastuu
  • verotuksen ja kaupallisten toimintojen optimointi
  • yritysjärjestelyjen ja kumppanuuksien hyödyntäminen
  • innovaatioiden tuottaminen.

Myös lisääntynyt kiinnostus toimialan toimintatapoja kohtaan sekä lääkkeiden turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat luoneet huomattavia jännitteitä alan toimijoiden ja sidosryhmien välille.

Ota meihin yhteyttä, jos yrityksesi tarvitsee tukea esimerkiksi toimintojen tehostamisessa, riskienhallinnassa, raportoinnissa tai verotuksen optimoinnissa!

Alan julkaisuja