Ympäristö

Ympäristövaikutusten hallinta

Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia, mutta voimme vaikuttaa ympäristöön myös asiakkaiden kautta. Yritysvastuupalveluiden asiantuntijat tukevat asiakkaita ympäristövaikutusten tunnistamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä sekä ympäristötietojen varmennuksessa. Tietoisuus ympäristöasioiden merkityksestä kasvaa myös jakamalla hyviä käytäntöjä.

 • Oman toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat pääasiassa toimitiloista sekä työmatkoista, koska matkustaminen kuuluu olennaisena osana asiakastyöhömme.
 • Hiilijalanjälkemme laskenta on osoittanut, että suurin osa päästöistä syntyy lentomatkustuksesta, seuraavaksi eniten autoilusta.
 • Olemme lisänneet etäneuvotteluvälineiden käyttöä.
 • Sähkönkulutuksemme on laskenut.
 • Siirryimme 100-prosenttisesti vihreään sähköön 1.7.2015 Helsingin, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Raahen ja Rovaniemen toimipisteissä.
 • PwC on suorittanut ensimmäisten suuryritysten joukossa lakisääteisen energiakatselmuksen vuonna 2015.
 • Kiinteistölle, jossa Helsingin-toimistomme sijaitsee, myönnettiin LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifikaatti keväällä 2014.
 • WWF:n kulutustapamittari-kysely julkaistiin ensimmäistä kertaa PwC Helsingin toimistolle marraskuussa 2014. Mittarin avulla jokainen työntekijä voi mitata omien toimintatapojensa ympäristövaikutuksia energiansäästön, paperinsäästön, jätteiden lajittelun ja kierrätyksen sekä matkustamisen näkökulmasta.
 • Kalusteinvestoinneissa pyrimme pitkäaikaiseen elinkaareen.
Olemme sitoutuneet vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia.

Olemme osa Ilmastokumppanit-verkostoa

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhdessä voimme viedä ilmastotyötä eteenpäin ja kehittää ilmastoystävällistä liiketoimintaa.

Yrityksemme on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla (2016-2020). Tässä huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016-2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöön liittyviä tapahtumia.
Helsingin kaupunki on asettanut seuraavat ilmastotavoitteet:
 • Hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen sopeutunut Helsinki vuoteen 2050 mennessä.
 • CO2 -päästöjen vähentäminen 30 prosentilla (1990-2020).

Lue lisää ilmastokumppanuusverkostosta

Liitymme ilmastokumppaniksi tehdäksemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Green Office

 • PwC:n Helsingin-toimistolla on ollut Green Office -merkki vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi.
 • PwC:n eri liiketoiminta-alueiden edustajista koottu Green Office -ryhmä koordinoi toimintaa ja raportointia WWF:lle, sekä järjestää ympäristötietoutta lisääviä projekteja pitkin vuotta.
 • WWF tarkastaa Green Office -toimistot kerran kolmessa vuodessa. Merkin käyttöoikeutta jatketaan, jos ympäristönäkökulmat ovat hyvin hoidossa ja toimiston edellisen tarkastuksen jälkeen on tapahtunut aitoa kehitystä.

 

Contact us

Sirpa Juutinen
Sustainability & Climate Change
puh. +358 (0)20 787 7815
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu