Yhteiskunnallinen osallistuminen

Tilintarkastuksella on monta tärkeää roolia

Vastuullisuuden osalta keskitymme mahdollisuuksiimme vaikuttaa yhteiskunnassa oman palvelutarjontamme, asiantuntemuksemme ja sidosryhmäyhteistyön avulla. Monet palveluistamme lisäävät läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä ja edistävät yritysten kasvua.

Lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus on Suomessa laaja, ja vain pienimmät kirjanpitovelvolliset voivat jättää tilintarkastajan valitsematta. Tilintarkastajana meidän tärkein tehtävämme on tarkastaa, että julkaistava tilinpäätösinformaatio on luotettavaa. Lisäksi tilintarkastajien puoleen käännytään, kun tarvitaan asiantuntevaa, luotettavaa ja objektiivista tietoa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Tilintarkastajan perustehtävä on yhteiskunnallisesti merkittävä. Jotta voimme hoitaa tehtäväämme menestyksellisesti, kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme, osallistumme alan sääntelyn kehittämiseen, koulutamme henkilöstöä ja huolehdimme työn laadusta ja asiakkaista. Tilintarkastajan tulee olla tarkastuskohteesta riippumaton, jotta tilintarkastajan tilinpäätösinformaatiolausuntoon voidaan luottaa.

  • Tilintarkastuksella on tärkeä rooli taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa.
  • Raportoitujen tietojen merkitys on suuri myös muille kuin omistajille ja pääomamarkkinoille. Globaalit ja lokaalit pääomamarkkinat odottavat yrityksiltä luotettavaa raportointia oman päätöksentekonsa tueksi.
  • Taloudellista informaatiota käytetään monien yhteiskunnan edellyttämien maksujen laskennassa, muun muassa yritysverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa.
  • Yritykselle ja verottajalle on tärkeää, että maksut ovat heti mahdollisimman oikean suuruiset.
  • Työntekijöille ja yhteiskunnalle on tärkeää, että työnantajavelvoitteita noudatetaan.
  • Tilintarkastuksesta hyötyvät myös rahoittajat, ja sitä tarvitaan myös velkojan suojaan sekä harmaan talouden torjuntaan.
  • Tilintarkastajan merkitys korostuu myös kasvuyrityksissä, kun haetaan varmuutta toiminnan kestävyyteen ja taloudellisen raportoinnin asianmukaisuuteen.

 

Vaikutamme yhteiskunnassa oman palvelutarjontamme, asiantuntemuksemme ja sidosryhmäyhteistyön avulla.

 

Verojalanjälki

Kerromme läpinäkyvästi toiminnastamme ja sen vaikutuksista työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Avaamalla verojalanjälkemme rakennamme pohjaa luottamukselle toimintaamme ja sen keskeisiä periaatteita kohtaan.

Neuvomme asiakkaita verojen ja veroluonteisten maksujen raportoinnissa myös silloin, kun asiakkaat haluavat raportoida näistä asioista säännösten edellyttämää laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.

PwC Suomen verojalanjäljestä tilikaudella 2016 voit lukea yritysvastuukatsauksestamme.

Thought Leadership

PwC-ketjulla on monta julkaisusarjaa, jotka käsittelevät esimerkiksi johtamista, taloudellista raportointia ja hyvää hallintotapaa. Strategisen konsultoinnin yksikkömme Strategy&:n tuottamat erilaiset julkaisut esimerkiksi eri toimialojen trendeistä tuovat asiakkaillemme uusia näkökulmia.

Yksi suosituimmista julkaisuista on vuosittainen yritysjohdon näkemyksiä kartoittava Global CEO Survey sekä siihen liittyvät toimialakohtaiset katsaukset.

PwC Suomi julkaisee muun muassa yritysvastuuta Suomessa kartoittavaa yritysvastuubarometria sekä järjestää läpinäkyvään ja avoimeen yleishyödyllisten yhteisöjen raportointiin keskittyvää Avoin raportti -kilpailua.

Koulutamme ja valmennamme aktiivisesti sekä kehitämme toimialaa esimerkiksi Suomen Tilintarkastajat ry:n, Sisäiset tarkastajat ry:n, Suomen Veroasiantuntijat ry:n ja Perheyritysten liiton kanssa. Asiantuntijamme luennoivat myös oppilaitoksissa ja seminaareissa.

 

 

PwC tekee hyvää

Pro bono -työ

Asiakastyön lisäksi annamme osaamistamme valittuihin pro bono -kohteisiin. Tilikaudella 2015 tuimme asiantuntijaosaamisellamme pro bono -hengessä mm. Uusi lastensairaala 2017 -hanketta.

Joululahjoitus

Olemme lahjoittaneet jo useiden vuosien ajan joulurahan henkilöstön äänestämälle hyväntekeväisyyskohteelle. Vuonna 2016 joulurahan sai Suomen Icehearts ry. Helsingin-toimistomme henkilöstö osallistuu vuosittain Joulupuu-keräykseen, jonka toteuttaa Keskuspuiston Nuorkauppakamari yhdessä muiden paikallisten kamareiden ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Keräyksen lahjat jaetaan lastensuojelun piirissä oleville helsinkiläislapsille.

Team Rynkeby pyöräilee rahaa syöpäsairaille lapsille ja nuorille

Olemme jo usean vuoden ajan tukeneet yhteispohjoismaista Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyä, joka kerää varoja paikallisten syöpäjärjestöjen hyväksi. Suomessa lahjoituskohteena on syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylva ry, jolle Team Rynkeby lahjoitti vuonna 2016 lähes 332 000 euroa. Olemme mukana hankkeessa myös vuonna 2017.

 

Contact us

Sirpa Juutinen
Sustainability & Climate Change
puh. +358 (0)20 787 7815
Lähetä viesti

Petri Seppälä
Tax & Legal Leader
puh. +358 (0)20 787 7909
Lähetä viesti

Kaisa Heikkinen
Brand & Communications Leader
puh. +358 (0)20 787 7906
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu