Henkilöstö

Innostavuus esimiestyön teemana

Esimiestyössä avoimuus ja valmentava johtaminen ovat meille tärkeitä. Esimiehiä on valmennettu nostamaan esille onnistumisia ja avoimuutta sekä korostettu konkreettisen palautteen merkitystä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia ihmisiä ja näkemyksiä sekä niiden yhdistelemistä. Tästä syntyy uusia oivalluksia, uutta osaamista ja työtapoja. Esimiehen tehtävä on antaa erilaisille näkemyksille tilaa.

Vuorovaikutus

Henkilöstöllä on vuosittain useita verkostoitumistilaisuuksia, kuten töidenjälkeiset PwC-klubit ja kesäiset golf-kisat.

Jokaisella liiketoiminta-alueella ja aluetoimistoilla on myös omat virkistystoimikuntansa.

Pidämme yhteyttä toisimme aktiivisen keskustelun lisäksi kyselyillä, keskustelupalstalla ja sosiaalisen median sisäisellä kanavalla. Painotamme viestinnässä vastuullista tapaa toimia, ja jokaisen uuden PwC:läisen perehdytykseen kuuluu runsaasti tietoa vastuullisesta tavasta tehdä töitä.

 

Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja esimiestyön avoimuus ovat meille tärkeitä.

 

Henkilöstön hyvinvointi

Teemme säännöllisesti ilmapiiritutkimuksia, joissa selvitämme muun muassa johtamista, mahdollisuuksia vaikuttaa työhön, palkitsemista, palautteen antamista sekä työn tasapuolista jakautumista. Tutkimusten tulokset ovat oikeansuuntaisia, mutta tavoittelemme parempaa.

People-ryhmä toimii yritysjohdon ja henkilöstön keskustelukanavana. Ryhmän tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä johdon ja henkilöstön vuorovaikutusta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on työhyvinvoinnin edistäminen.

People-ryhmä hoitaa myös työsuojeluorganisaation ja yhteistoimintalain edellyttämät yt-neuvottelukunnan tehtävät.

Tarjoamme henkilöstöllemme erittäin kattavat työterveyshuollon palvelut ja keskitymme erityisesti ennaltaehkäisevään työterveydenhuoltoon. Huolehdimme työergonomiasta työfysioterapeutin avustuksella, ja henkilöstöllämme on käytettävissään Personal Trainer. Kaikki työntekijämme voivat käyttää Ergo Pro -taukoliikuntaohjelmaa.

Tasa-arvo

Kaikki prosessimme pyrkivät tasa-arvoiseen kohteluun ja monimuotoisuuden tukemiseen. Olemme keskittyneet naisten ja miesten välisiin tasa-arvokysymyksiin, vaikka monimuotoisuus tarkoittaa toki muutakin.

Haluamme varmistaa, että tasa-arvo toteutuu suoritusarvioinneissa ja rekrytoinneissa sekä projektien tiimityksissä.

 

Contact us

Leena Tiensuu
Human Capital Leader
puh. +358 (0)20 787 8318
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu