Henkilöstö

Kohti parasta työpaikkaa

Lanseerasimme tilikauden alussa uuden Yhdessä tekemällä ykköseksi -strategiamme, jonka luomiseen koko henkilökunta oli päässyt vaikuttamaan edellisellä tilikaudella. Asetimme strategiseksi tavoitteeksemme olla Suomen paras työpaikka, mikä nosti työntekijämme entistäkin vahvemmin toimintamme keskiöön. Rekrytoimme myös rohkeasti, ja rikoimme ensimmäistä kertaa 1 000 työntekijän rajan.

Arvoja toteuttamassa 

Vuoden merkittävimpiä teemojamme olivat PwC-ketjun päivitetyt arvot sekä niihin perustuva tapa toimia. Olemme tekemässä todellista kulttuurin muutosta; arvot jäävät helposti pelkiksi sanoiksi, mutta me haluamme niiden todella ohjaavan arjen toimintaa. 

Great Place to Work -sertifikaatti

Osana Paras työpaikka -tavoitettamme osallistuimme syksyllä 2016 Great Place to Work -kilpailuun ensimmäistä kertaa. Sen tuloksista kaksi kolmasosaa perustuu henkilöstölle tehtyyn kyselyyn, jossa sijoituimme varsin hyvin. Emme yltäneet viiden parhaan joukkoon, mutta saimme Great Place to Work -sertifikaatin ensimmäisenä yrityksenä suurten yritysten sarjassa. Olemme sertifikaatista ylpeitä, sillä se osoittaa meidän olevan eri henkilöstöryhmien näkemyksen mukaan tasaisesti hyvä työpaikka. 

BeWell@PwC – hyvinvointia rakentamassa

Teemme säännöllisesti ilmapiiritutkimuksia, joissa selvitämme muun muassa johtamista, mahdollisuuksia vaikuttaa työhön, palkitsemista, palautteen antamista sekä työn tasapuolista jakautumista. Tutkimusten tulokset ovat oikeansuuntaisia, mutta tavoittelemme parempaa.

People-ryhmä toimii yritysjohdon ja henkilöstön keskustelukanavana. Ryhmän tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä johdon ja henkilöstön vuorovaikutusta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on työhyvinvoinnin edistäminen.

People-ryhmä hoitaa myös työsuojeluorganisaation ja yhteistoimintalain edellyttämät yt-neuvottelukunnan tehtävät.

Tarjoamme henkilöstöllemme erittäin kattavat työterveyshuollon palvelut ja keskitymme erityisesti ennaltaehkäisevään työterveydenhuoltoon. Huolehdimme työergonomiasta työfysioterapeutin avustuksella, ja henkilöstöllämme on käytettävissään Personal Trainer. Kaikki työntekijämme voivat käyttää Ergo Pro -taukoliikuntaohjelmaa.

Hyvään henkiseen ja fyysisen hyvinvointiin tähtää myös BeWell-ohjelmamme, jonka lanseerasimme tilikauden alussa. Se sisälsi neljä kolmen tunnin luentoa hyvinvoinnin eri osa-alueista koko henkilöstölle, kaksi 30 hengen intensiivivalmennusryhmää kuntotesteineen ja luentoineen sekä kaksi viiden session Mindfulness-ryhmää, joihin yhteensä osallistui yli 200 PwC:läistä. Jatkamme BeWell-toimintaa myös alkaneella kaudella.

Johtaminen ja monimuotoisuus

Johtaminen arjen tilanteissa on mielestämme tärkeimpiä henkilöstöön vaikuttavia tekijöitä. Siksi jatkoimme johtamisteemoista keskustelemista ja pidimme vahvasti esillä ’Näin johdamme PwC:llä’ -johtamisvisiota eri yhteyksissä. 

Myös itsensä johtamisen työkalut olivat esillä tilikauden aikana, etenkin Onnistu PwC:läisenä -koulutuksessa. Lisäksi jatkoimme ja kehitimme edelleen Innostava Valmentaja -johtamisvalmennusohjelmaamme. Aloitimme myös partnereillemme suunnatun kehittämisohjelman Leadership Academyn, jonka ensimmäisenä painopistealueena olivat johtaminen ja yhteistyö.

Diversity, eli kaikenlaisen monimuotoisuuden tunnistaminen ja tukeminen, on meille tärkeää. Päättyneenä vuonna monimuotoisuusteema oli vahvasti esillä osana arvohankettamme.

Kielikoulutusta henkilökunnalle

Haluamme olla talo, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä. Pääosa kehittymisestä tapahtuu arjen työssä ja osa kokeneempien kollegojen avulla. Panostimme vahvasti myös koulutuksiin sekä ammatillisen osaamisen että muiden taitojen, kuten arvojen ja toimintaohjeiden mukaisen toiminnan osalta.

Kansainvälistä näkökulmaa uraan

Henkilöstön liikkuvuuden lisääminen PwC-maiden välillä on yksi globaaleista tavoitteistamme. Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme on PwC-ketjun paras osaaminen käytettävissään ja että henkilökunnallamme on mahdollisuus kehittää uraansa myös kansainvälisesti. Tilikauden aikana meiltä oli ulkomaisissa PwC-toimistoissa eripituisilla komennuksilla 23 työntekijää. Vastaavasti Suomessa työskenteli yhteensä 15 muiden PwC-maiden työntekijää. 

Vuorovaikutus

Henkilöstöllä on vuosittain useita verkostoitumistilaisuuksia, kuten töidenjälkeiset PwC-klubit ja kesäiset golf-kisat. Jokaisella liiketoiminta-alueella ja aluetoimistoilla on myös omat virkistystoimikuntansa.

Pidämme yhteyttä toisimme aktiivisen keskustelun lisäksi kyselyillä, keskustelupalstalla ja sosiaalisen median sisäisellä kanavalla. Painotamme viestinnässä vastuullista tapaa toimia, ja jokaisen uuden PwC:läisen perehdytykseen kuuluu runsaasti tietoa vastuullisesta tavasta tehdä töitä.

 

Henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvo ja esimiestyön avoimuus ovat meille tärkeitä.

Contact us

Leena Tiensuu
Human Capital Leader
puh. +358 (0)20 787 8318
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu