Tapamme toimia

Arvot, eettiset periaatteet ja vastuullinen tapa toimia muodostavat meillä Suomessa Code of Conduct -kokonaisuuden.

Vastuullinen tapa toimia sisältää periaatteen siitä, että organisaatiomme toteuttaa arvojen ja eettisten periaatteiden lisäksi yrityskansalaisuutta yhteiskunnan osana. Vähennämme liiketoiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia riskejä sekä hyödynnämme niiden mahdollisuuksia.

Uskomme läpinäkyvyyteen kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvyyskertomuksessamme kerromme organisaatiomme hallinnosta, standardeistamme ja prosesseista, palkitsemisesta ja henkilöstömme koulutuksesta.

Yhtiömme henkilökunnalla ja ulkopuolisilla tahoilla on mahdollisuus kertoa havaitsemansa tai epäilemänsä poikkeamat yhtiötämme koskevista ammatillisista standardeista ja lainsäädännöstä PwC-ketjun yhteisellä lomakkeella.