Global Economy Watch

PwC julkaisee kuukausittain talousnäkymiä käsittelevän Global Economy Watch -raportin.

Huhtikuu 2015

Huhtikuun raportissa käsitellään työllisyyden kehitystä G7- ja E7-maissa seitsemän vuotta maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen.

Maailmanlaajuisesta talouskriisistä on melkein seitsemän vuotta, mutta laaja-alaisempi talouden elpyminen antaa yhä odottaa itseään. Yksi kriisin konkreettisimpia ja ikävimpiä mittareita – kasvanut työttömyys G7-maissa – on nyt viimein taittumassa ja työllisyys kohentumassa useimmilla talousalueilla.

G7- ja E7-maissa on nyt keskimäärin enemmän työpaikkoja kuin ennen kriisiä. Tällä hetkellä G7-maissa on työpaikkoja noin 4,5 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Tämä keskiarvoluku pitää sisällään työpaikat, jotka on luotu ja menetetty ajanjakson kuluessa.

Kanada on näyttänyt muille maille esimerkkiä vaikuttavalla työllisyysasteen kohentumisellaan yltäessään ensimmäisenä G7-maana kriisiä edeltävälle BKT-tasolle. Tiedossa olevien lukujen valossa talousveturit Saksa ja Yhdysvallat ovat luoneet yhteensä 4 miljoonaa uutta työpaikkaa kriisin jälkeen.

E7-maiden työllisyystilanne ei järkkynyt globaalista finanssikriisistä samalla tavalla kuin G7-maiden. E7-maissa on luotu vuoden 2007 jälkeen 90 miljoonaa uutta työpaikkaa. Viimeisen vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt E7-maihin kuitenkin vähemmän. Esimerkiksi Meksiko, Turkki ja Brasilia loivat viime vuonna yhteensä vain 300 000 uutta työpaikkaa, kun maiden keskiarvo on aiempina vuosina (Q4/2007 ja Q4/2013 välillä) ollut 2,7 miljoonaa uutta työpaikkaa vuodessa.

Uusien työpaikkojen synnyssä työpaikan tyypillä on hyvin paljon merkitystä. Yhdysvalloissa ja Euroopassa osa-aikainen työllisyys on ollut nouseva trendi ja uusia osa-aikaisia työpaikkoja on monissa maissa syntynyt enemmän kuin kokopäiväisiä. Ainoastaan Saksa ja Iso-Britannia ovat päässeet kertomaan sekä osa-aikaisten että kokopäiväisten työpaikkojen määrän kasvusta.

Uusien työpaikkojen lukumäärä on vain yksi taloustilanteen mittari. Toinen tärkeä mittari on työvoiman tuottavuus. Tuottavuuden kasvattaminen tulisikin laittaa poliittisen ja liiketoiminta-agendan ensisijaiseksi tavoitteeksi, jotta talouskriisin kynsistä päästäisiin kunnolla irti.

Lue lisää

Huhtikuun katsaus pdf-muodossa

 

*****************

Maaliskuun yhteenveto

Helmikuun yhteenveto

Tammikuun yhteenveto