Global Economy Watch

PwC julkaisee kuukausittain talousnäkymiä käsittelevän Global Economy Watch -raportin.

Heinäkuu 2014

Heinäkuun raportti käsittelee E7-maiden taloutta sekä USA:n ja euroalueen työllisyystilannetta.

Vakaat rahoitusmarkkinat ovat lähtökohta minkä tahansa talouden kestävälle kasvulle. Erilaisten rahoitusvaihtoehtojen tarjonnan lisääntyminen (finansialisaatio) on viimeisten vuosikymmenten aikana vaikuttanut merkittävästi kehittyneisiin maihin. Esimerkiksi G7-maiden luoton määrä kasvoi 100 prosentista 160 prosenttiin BKT:sta alle 25 vuodessa.

PwC uskoo finansialisaation seuraavan aallon iskevän E7-maihin maailman taloudellisen vallan painopisteen siirtyessä lännestä itään. Kaikissa E7-maissa Kiinaa lukuun ottamatta luottojen määrä on pieni suhteessa talouksien kokoon. Tarjolla olevien mahdollisuuksien skaala on ennennäkemätön. Jos E7-maiden luoton määrä suhteessa BKT:hen olisi samaa luokkaa kuin G7-maiden keskiarvo, olisi lainan määrä noin 9 triljoonaa dollaria. Tämä vastaisi Kiinan vuosittaista tuotantoa.

Kehityksessä on huikeiden mahdollisuuksien lisäksi myös riskinsä, joiden toteutumiseen vaikuttaa mm. rahoitusmarkkinoiden kehityksen nopeus.

Huhtikuussa USA:n työllisyys ylsi pitkästä aikaa kriisiä edeltävälle tasolle. Euroalueella tilanne ei ole yhtä valoisa: vaikka Saksa on onnistunut luomaan vuoden 2008 alusta lähtien yli 2 miljoonaa työpaikkaa, muualta niitä on samassa ajassa kadonnut 6,7 miljoonaa.

Lisää tietoa ja tilastoja löydät Economy Watch -sivustolta.

Lataa heinäkuun yhteenveto pdf-muodossa

*****************

Kesäkuun yhteenveto

Toukokuun yhteenveto

Huhtikuun yhteenveto

Maaliskuun yhteenveto

PwC's 17th Annual Global CEO Survey


How are CEOs capitalising on global trends as they prepare for the future?
Find out here

CEO Insights blog
PwC at Davos