Vain joka viides eurooppalainen toimitusjohtaja uskoo yrityksensä kasvuun


PwC:n 16. kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus osoittaa, että vain 36 prosenttia maailman toimitusjohtajista on erittäin luottavaisia yrityksensä kasvunäkymiin seuraavien 12 kuukauden aikana. Luottamus kasvuun on laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Hermostuneimpia ovat läntisen Euroopan johtajat, joista vain joka viides (22 %) uskoo vahvasti yrityksensä liiketoiminnan kasvuun.

Davosin World Economic Forumissa julkistettavaan PwC:n Global CEO Survey -tutkimukseen vastasi 1 330 toimitusjohtajaa 68 maasta.

”Vaihtelut ovat suuria eri maiden ja maanosien välillä: esimerkiksi läntisen Euroopan johtajien usko oman liiketoiminnan kasvuun on laskenut 22 prosenttiin parin vuoden takaisesta 39 prosentista. Yksittäisistä maista luottamus kasvuun on puolestaan korkealla Venäjällä, Intiassa ja Meksikossa, joissa yli 60 % johtajista uskoo vahvasti oman yrityksensä kasvuun kuluvana vuonna”, PwC Suomen toimitusjohtaja Kim Karhu sanoo.
Annual Global CEO Survey 2013

Katso haastattelut:
Stephen Elop, Nokia
Pertti Korhonen, Outotec

Yritysjohtajien usko oman liiketoimintansa pidemmän aikavälin kasvuun on pysynyt edellisvuoden tasolla: lähes puolet vastanneista sanoo olevansa erittäin luottavaisia seuraavien kolmen vuoden kasvunäkymiin. Pitkänkin aikavälin luottamus on kuitenkin heikointa läntisessä Euroopassa (34 %).

”Toimitusjohtajat ovat huolissaan muun muassa liiallisesta sääntelystä, valtionvelasta ja pääomamarkkinoiden epävakaudesta, joten luottamuksen lasku viimeisten 12 kuukauden aikana ei ole yllätys”, Karhu kommentoi.

Markkinatilanteen haasteista huolimatta suurin osa yritysjohtajista uskoo, että maailman yleinen taloudellinen tila pysyy ennallaan seuraavan vuoden aikana (58 % vastaajista). Tilanteen heikkenemiseen uskoo 28 prosenttia.

Toimitusjohtajien huolet ovat lisääntyneet

Toimitusjohtajat ovat PwC:n tutkimuksen mukaan huolissaan yhä useammista asioista aiempiin vuosiin verrattuna. Suurinta huolta aiheuttaa talouskasvuun liittyvä jatkuva epävarmuus, jonka 81 prosenttia johtajista listaa huolenaiheiden kärkeen. Myös hallitusten valtionvelkaan kohdistamat toimet, ylisääntely ja pääomamarkkinoiden vakaus painavat johtajien mieltä.

Suurimpina uhkina liiketoiminnan kasvulle toimitusjohtajat pitivät verojen kasvua (62 prosenttia), avainosaajien saatavuutta (58 prosenttia) ja energia- ja raaka-ainekustannuksia (52 prosenttia).

Johtajat keskittyvät kasvuun ja toiminnan tehokkuuteen

Menestyäkseen epävakaassa taloustilanteessa ja ympäristössä, yritysten toimitusjohtajat keskittyvät PwC:n tutkimuksen mukaan toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja tarkasti valittuihin kehityshankkeisiin, jotka tuovat yritykselle orgaanista kasvua.

Lähes puolet toimitusjohtajista hakee orgaanista kasvua tänä vuonna nykyisiltä markkinoilta, kun ainoastaan 25 prosenttia havittelee kasvua tuotekehityksen avulla. Alle viidennes (17 %) suunnittelee yritysostoja tai fuusioimista.

Kasvu on mahdollista vain hyvien asiakkuuksien ansiosta. Jopa neljä viidestä toimitusjohtajasta (82 %) aikookin tehdä strategisia muutoksia asiakaskysynnän ja
-uskollisuuden vahvistamiseksi.

”Haastavat ajat patistavat yrityksiä kuuntelemaan asiakkaitaan entistä herkemmällä korvalla ja tekemään yhteistyötä asiakkaiden kanssa esimerkiksi tuotekehityksessä”, Karhu sanoo.

Noin kaksi kolmesta toimitusjohtajasta on sitoutunut parantamaan yhtiön operatiivista tehokkuutta ja alentamaan kustannuksia kuluvan vuoden aikana. Kustannusten vähentäminen ei saa vastaajien mukaan tapahtua kuitenkaan laadun alenemisen kustannuksella. Vastanneet painottivat myös yhteistyötä luotettavien kumppaneiden kanssa ja sen tuomia etuja.

”Epävarmassa taloustilanteessa tuotantoketjujen hyödyntäminen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa tuo strategista etua. Kun organisaatiorakenne on riittävän ketterä, kysynnän muutoksiin vastaaminen on nopeaa ja tehokasta”, PwC:n tutkimukseen vastannut Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen toteaa.

”Menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä toimitusjohtajat pyrkivät tekemään organisaatioistaan mahdollisimman joustavia ja ketteriä. Toimintoja virtaviivaistetaan, ja yritykset pyrkivät selvästi välttämään suuria kustannuksia, jotka voivat sitoa tulevaisuuden resursseja”, Karhu jatkaa.

Kansainvälisenä haasteena osaajien löytäminen

Oikeanlaisten osaajien löytäminen ja pitäminen yhtiössä on yritysjohtajille edellisvuosien lailla keskeinen haaste. Maailmanlaajuisesti 58 prosenttia toimitusjohtajista mainitsi avainosaajien saatavuuden keskeiseksi uhaksi kasvunäkymille.

Osaajien saatavuuden aiheuttama uhka oli erityisen akuutti pienyrityksissä sekä kasvualueilla, kuten Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Eniten huolta osaajien saatavuus aiheutti kaivosteollisuuden (75 %), tekniikka- ja rakennusteollisuuden (65 %), viestinnän (65 %), teknologiateollisuuden (64 %) ja vakuutusalan (64 %) toimitusjohtajille.

Liiketoiminnan palvelut sekä tekniikka- ja rakennusteollisuus valoisia työpaikkojen suhteen

Vuoden 2013 rekrytointisuunnitelmat ovat tutkimuksen mukaan edelleen suhteellisen varovaisia. Toimitusjohtajista 45 prosenttia aikoo rekrytoida lisää väkeä tulevana vuonna (51 % vuonna 2012), kun 23 prosenttia aikoo tehdä henkilöstöleikkauksia.

Rekrytoinnit ja henkilöstöleikkaukset jakautuvat selvästi eri toimialojen kesken. Todennäköisimmin henkilöstöä rekrytoivat toimitusjohtajat toimivat liiketoiminnan palveluissa, tekniikka- ja rakennusteollisuudessa, vähittäiskaupassa ja terveydenhuollon alalla.

Henkilöstövähennyksiä suunnittelevia toimitusjohtajia on eniten pankkialalla, metalliteollisuudessa sekä metsä- ja paperiteollisuudessa.

Sosiaalinen media korostaa luottamuksen merkitystä

Luottamus nousi esille PwC:n 16. toimitusjohtajatutkimuksessa esille aiempaa voimakkaammin: liiketoiminta on perustunut aina luottamukselle, mutta sosiaalinen media on tuonut siihen uuden ulottuvuuden. Toimitusjohtajat tunnustavatkin tarpeen rakentaa luottamusta uusiin sidosryhmiin.

Johtajista 37 prosenttia on huolestunut siitä, että luottamuksen puute omaa toimialaa kohtaan voi vaarantaa heidän yrityksensä kasvun. Yrityksistä 57 prosenttia aikoo panostaa eettisen yrityskulttuurin edistämiseen. Lisäksi lähes puolet toimitusjohtajista aikoo pienentää yrityksensä ympäristöjalanjälkeä seuraavien 12 kuukauden aikana.

Lataa Global CEO Survey 2013 (pdf)

PwC:n kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus Global CEO Survey toteutetaan vuosittain. Nyt valmistunut 16. kysely perustuu 1 330 haastatteluun, jotka toteutettiin 68 maassa vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Alueittain haastattelut jakautuivat seuraavasti: Aasian ja Tyynenmeren alueella tehtiin 449 haastattelua, Länsi-Euroopassa 312, Pohjois-Amerikassa 227,Latinalaisessa Amerikassa 165, Keski- ja Itä-Euroopassa 95, Afrikassa 50 ja Lähi-idässä 32. Globaali tutkimussivusto mm. toimialakatsauksineen löytyy osoitteesta www.pwc.com/ceosurvey
 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.