Tehokkaampi toiminta sääntelymuutosten implementoinneissa mahdollistaisi pankeille jopa 24 prosentin kustannussäästöt


Pankkialalla on käynnissä ennennäkemätön sääntelyuudistusten aalto. Kasvava sääntely ja niihin liittyvät ohjeet ja vaatimukset monimutkaistavat tilannetta entisestään, ja muutokset tulevat kestämään vielä vuosia. Tiukentuvasta sääntelystä johtuen pankit joutuvat uudelleen miettimään koko ansaintamalliansa ja pakolliset uudistukset vievät huomattavan osan vuotuisista muutosbudjeteista. PwC:n tutkimus osoittaa, että pankit voisivat saavuttaa jopa 24 prosentin kustannussäästöt tehostamalla sääntelymuutoksiin sopeuttavia toimenpiteitä.

PwC:n Smart implementation: Reining in the risk and cost of regulatory change in banking -tutkimuksen mukaan useilla pankeilla on mahdollisuus parantaa implementointiprojektien laatua sekä vähentää muutoshankkeisiin liittyviä odottamattomia kuluja. Mitä monimutkaisemmaksi regulaatiohankkeet ovat käyneet, sitä haastavammaksi projekteille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut. Enemmistö yrityksistä raportoi alle 10 prosentin projekteista saavuttaneen niille asetetut tavoitteet. Säästöt olisivat mahdollisia joustavammalla ja aiempaa ennakoivammalla toiminnalla sekä suunnitelmallisesti johdetuilla projekteilla. Smart implementation: Reining in the risk and cost of regulatory change in banking

Tutkimuksen mukaan muutoshankkeiden aikataulut ja budjetit ylittyvät keskimäärin 24 prosentilla. Luku kasvaa kuitenkin jopa kymmenkertaiseksi monissa laajemmissa projekteissa, joissa organisaatio kohtaa ennakoimattomia ja merkittäviä ongelmia.

“Pankit ovat aina joutuneet elämään sääntelymuutosten kanssa. Tämänhetkinen ero menneeseen johtuu merkittävien sääntelymuutosten suuresta määrästä. Muutostyöt on hoidettava tiukassa aikataulussa ja tilannetta hankaloittavat tulkintojen epävarmuusaste sekä epäjohdonmukaisuus sääntelyä harjoittavien tahojen välillä. Nämä kaikki lisäävät epäonnistumisen riskiä”, kertoo Suomen PwC:n partneri Mirel Leino.

”Sääntelyuudistuksille ei näy pankkialalla loppua, ainakaan lähitulevaisuudessa. Nyt on korkea aika löytää muutosten hallintaan uusi lähestymistapa. Joustavampi, ennakoivampi ja koordinoidumpi ote muutosten läpiviemiseen varmistaisi pankeille viivästysten minimoinnin, resurssien tehokkaamman hyödyntämisen, sekä sääntelyaikataulujen toteutumisen”, Leino toteaa.

Lataa raportti Smart implementation: Reining in the risk and cost of regulatory change in banking (pdf)

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.