Rajat ylittävien listautumisantien määrä edelleen suuri – Lontoo ja New York ulkomaisten listautujien kärjessä

PwC:n ja Baker & McKenzien raportti kartoittaa valtioiden rajat ylittäneitä listautumisanteja kuluneen kymmenen vuoden ajalta. Raportin mukaan rajat ylittävät listautumisannit muodostivat kymmenen vuoden aikana yhdeksän prosenttia kaikkien listautumisantien kokonaismäärästä, ja 13 prosenttia (220 miljardia dollaria) listautumisantien maailmanlaajuisesti keräämästä pääomasta.

PwC:n ja Baker & McKenzien raportissa esitetyt trendit perustuvat 200 asiantuntijahaastatteluun sekä PwC:n analyysiin Bloombergin ja Dealogicin tarjoamasta kansainvälisestä markkinadatasta. Equity sans frontieres – trends in cross-border IPOs -raportissa määriteltiin rajat ylittäviksi kaupoiksi sellaiset listautumisannit, joissa yli 50 prosenttia listautumisen keräämästä pääomasta on saatu muualta kuin yrityksen kotimaan pörssistä. Equity sans frontieres – trends in cross-border IPOs

Tutkitun kymmenvuotiskauden aikana houkuttelevimmat listautumiskohteet ulkomaisille listautujille olivat Lontoo ja New York. Lontoon 480 antia kokosi ajanjaksona 110 miljardia dollaria ja New Yorkin 264 antia puolestaan 56 miljardia dollaria. Samaan aikaan listautumisannit myös perinteisten maailmanpörssikaupan keskusten ulkopuolella, Hongkongissa ja Singaporessa, kasvattivat merkitystään.

"Rajat ylittävien listautumisantien kehitys peilaa taloudellista vallanjakoa sekä poliittisia ja teknologisia trendejä. Velkakriisin jälkimainingeissa uudet talousvallat nostavat päätään samalla kun perinteiset pörssit kamppailevat ykkösasemasta", Baker & McKenzien partneri ja EMEA-alueen johtaja Edward Bibko toteaa.

PwC:n johtaja Clifford Tompsett kertoo tutkimustulosten yllättäneen niin tutkimusta tehneen tahon kuin haastateltavatkin:

”Osa löydöksistä oli hämmästyttäviä. Monet haastateltavat olivat tietoisia kiinalaisyritysten aktiivisuudesta listautua Yhdysvaltoihin, mutta monelle tuli yllätyksenä kiinalaisten suuret listautumismäärät muun muassa Singaporen ja Frankfurtin pörsseissä. Toinen hienoinen yllätys oli ulkomaille, pääasiassa Lontoon AIM-listalle, listautuneiden yhdysvaltalaisyritysten määrä.”

“Listautumisantien markkinat eivät ole vielä palanneet pääoman keräämisessä kansainvälistä taloustaantumaa edeltävien lukujen tasolle. Perinteiset listautumisantien tutkimuksessa huomioitavat mittarit, kuten markkinavolatiliteetti, ovat kuitenkin kohentumassa”, Tompsett lisää.

“Kehittyvien markkinoiden pörsseillä ei perinteisesti ole ollut tarvittavia resursseja saavuttaa kasvavien markkinoiden pääomavaatimuksia, mutta kehittyvien maiden pääomamarkkinoiden rakenteissa on kuitenkin tapahtunut selvää edistystä, jonka myötä tilanne tulee ajan kanssa muuttumaan. Kehittyville markkinoille tulee enemmän tilaisuuksia pääoman keräämiseen paikallisesti, perinteisten pörssien ulottumattomissa”, Tompsett sanoo.

 

Alueellisia tutkimustuloksia

EMEA (Eurooppaa, Lähi-itä ja Afrikka)

EMEA-alueen yritykset olivat maailmanlaajuisesti aloitteellisimpia rajat ylittävissä listautumisanneissa. 421 yritystä keräsi anneilla kaikkiaan 121 miljardia dollaria, joista rajat ylittävistä listautumisanneista 335 tapahtui EMEA-alueen sisällä (tuottaen 97 miljardia dollaria). 74 yritystä listautui Pohjois- tai Etelä-Amerikassa (tuotto 17 miljardia dollaria). Aasian ja Tyynenmeren alueen pörsseihin listautui puolestaan 12 EMEA-alueen yritystä (tuotto seitsemän miljardia dollaria).

Yhdysvallat

Yhdysvaltojen tiukentunut tilintarkistussääntely, esimerkiksi Sarbanes-Oxley-laki, on heikentänyt maan houkuttelevuutta rajat ylittävien listautumisantien kohteena. 51 prosenttia (134) listautumisannin Yhdysvalloissa järjestäneistä ulkomaalaisyrityksistä oli kiinalaisia. Kiinalaisyritykset keräsivät vuosina 2002–2011 Yhdysvaltojen pörssilistautumisilla 20 miljardia dollaria. Listautumiset tapahtuivat usein yrityskaupan avulla, mistä johtuen kaikki listautumiset eivät läpikäyneet normaalia listautumisantiin kuuluvaa sääntelyprosessia. Tämä johti osaltaan runsaasti näkyvyyttä saaneisiin epäonnistumisiin sekä hallinnoinnissa että liiketoiminnassa.

Aasian ja Tyynenmeren alue

Aasialaiset yritykset kunnostautuivat rajat ylittävien listautumisantien alullepanijoina 2002–2011. Kiinalaisyritykset tekivät selvästi eniten kansainvälisiä listautumisanteja, sillä 30 prosenttia (347) rajat ylittävistä listautumisanneista oli kiinalaisten tekemiä (tuotto yli 29 miljardia dollaria).

Singapore on tärkeä paikallinen keskus rajat ylittäville listautumisanneille. Näistä suurin osa tulee Kiinasta (tarkasteluajankohtana 71 prosenttia SGX:n ulkomaisista listauksista ja 130 listautujaa, jotka tuottivat viisi miljardia dollaria) tai Hongkongista (tarkasteluajankohtana 14 prosenttia ja 26 listautujaa, jotka tuottivat 6 miljardia dollaria).

 

Lisätietoja tutkimusmenetelmästä

PwC:n ja Baker & McKenzien Equity sans frontieres – trends in cross-border IPOs -raportissa Manner-Kiinan ja Hongkongin välisiä listauksia ei laskettu ulkomaisiksi liiketoimiksi. Toimialat on määritetty käyttämällä ICB (Industry Classification Benchmark) -luokitusjärjestelmää.

Lataa raportti pdf-muodossa
 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.