Kymmenes tuottaa 73 % suuryritysten kasvihuonepäästöistä

Maailman 500 suurimmasta yrityksestä 50 päästövaikutuksiltaan merkittävintä tuottaa lähes kolme neljäsosaa tämän yritysjoukon 3,6 miljardin tonnin kasvihuonepäästöistä, selviää PwC:n ja CDP:n julkaisemasta CDP Global 500 Climate Change 2013 -raportista. Iso osa näistä yrityksistä toimii energia-, kaasu- tai raaka-ainealalla.

Kehityksen suunta on väärä: viimeisen neljän vuoden aikana näiden 50 päästövaikutuksiltaan merkittävimmän yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat nousseet 1,7 %. Hillitäkseen ilmaston lämpenemistä yritysten tulisi pystyä supistamaan päästöjään vuosittain.

Viime vuosien päästöjen kasvu vastaa sähkön tuottamista kuuteen miljoonaan kotitalouteen vuoden ajaksi. (Lähde: US Environmental Protection Agency equivalencies calculator)

CDP 2013

 Hiilidioksidipäästöjen kuriin saamista korostaa myös vastajulkaistu tieteeseen pohjaava IPCC:n raportti. Tänä päivänä yritykset tiedostavat, että ilmastonmuutos on tosiasia, ja ne ovat kiinnostuneita sen vaikutuksista liiketoimintaan. Neljä viidestä PwC:n tutkimukseen vastanneesta Global 500 -yrityksestä onkin ottanut ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon riskienhallinnassaan.

Liikematkoista raportoidaan ahkerasti, vaikutus kuitenkin pieni

”Raportoinnissa ei tällä hetkellä keskitytä olennaisiin asioihin. Kaksi kolmasosaa (72 %) Global 500 -yritysten raportoimista päästöistä liittyi liikematkailuun, mutta luku vastaa määrältään vain 0,2 % näiden vastaajien epäsuorista päästöistä. Näitä ovat mm. raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvat tai tuotteiden käytön aikaiset päästöt. Tuotteiden päästöistä raportoi ainoastaan joka neljäs vastaaja, mutta nämä päästöt vastasivat 75 prosenttia vastaajayritysten epäsuorista päästöistä”, sanoo PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava johtaja Sirpa Juutinen.

Esimerkkinä Juutinen mainitsee rahoitusalan yritykset, joista lähes kaikki hallinnoivat matkustuspäästöjään. Kuitenkin vain reilusti alle kymmenesosa alan yrityksistä (6 %) raportoi sijoituskohteidensa hiilidioksidipäästöistä, jotka muodostavat suurimman osan kyseisen sektorin epäsuorista hiilidioksidipäästöistä.

Päästötavoitteet liitettävä johdon palkitsemiseen

Ne yritykset, jotka ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista oman ilmastovaikutuksensa hallintaan, tuottavat myös parempia taloudellisia tuloksia.

”Raportista on nähtävissä, että yritykset saavuttavat päästötavoitteensa paremmin, jos päästötavoitteet liitetään johdon palkitsemiseen. Toinen havainto raportissa on, että yritykset, jotka näkevät ilmastoasiat osana strategiaa, hyväksyvät suurempia investointeja ja pidemmät takaisinmaksuajat esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyissä investoinneissa”, Juutinen toteaa.

Raportissa on kaksi Global 500 -yrityksiä vertailevaa johtajuusindeksiä: Climate Performance Leadership Index (CPLI) kuvaa onnistumista päästöjen vähentämisessä ja sitä, kuinka ilmastoasiat on huomioitu strategiassa. Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) kuvaa päästöraportoinnin laatua ja kattavuutta.

Saksa, Sveitsi ja Iso-Britannia ovat yliedustettuina CPLI-listalla verrattuna Global 500 -listan yritysten maantieteelliseen jakaumaan. Vaikka eurooppalaiset yritykset todennäköisesti suoriutuvat paremmin kuin yhdysvaltalaisverrokkinsa, pohjoisamerikkalaisten yritysten osuus on CPLI-listalla yli kaksinkertaistunut vuoden 2012 jälkeen. Intia, Norja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea ja Ruotsi nousivat ensikertalaisina listalle mukaan.

Sampo oli tänä vuonna ainoa suomalainen Global 500 -yritys, mutta se ei vastannut kyselyyn. Fortum ja Nokia eivät liian pieninä mahtuneet tänä vuonna listalle. Kyselyyn vastasi 403 yritystä, joista analysoitiin määräaikaan mennessä vastanneet 389 yritystä.

11 parasta yritystä CPLI- ja CDLI-listojen mukaan

Koko CDP-raportti löytyy osoitteesta www.pwc.com/cdp

PwC:n asiantuntijoiden näkemyksiä IPCC:n raporttiin


CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tarjoaa yrityksille järjestelmän, jolla ne voivat mitata, julkaista, johtaa ja jakaa keskeistä ympäristötietoa. CDP:n taustalla on mm. 722 institutionaalista sijoittajaa, jotka edustavat 87 miljardin dollarin varallisuutta Lisää tietoa: www.cdproject.net

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa 20 paikkakunnalla ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla.

PwC toimii 157 maassa yli 184 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa joko koko PwC-ketjuun maailmalaajuisesti tai yksittäisiin jäsenyrityksiimme, joista jokainen on oma juridisesti itsenäinen yhtiönsä. Lisätietoja rakenteestamme löydät osoitteesta www.pwc.com/structure.