Kiina, Yhdysvallat ja Intia ovat maailman suurimmat talousmahdit vuonna 2050

PwC:n maailmantalouden tilaa koskeva World in 2050 -tutkimusraportti ennustaa Kiinan, Intian ja Yhdysvaltojen olevan maailman kirkkaasti suurimmat talousmahdit vuonna 2050. Indonesian, Nigerian ja Vietnamin taloudellisen vaikutusvallan ennakoidaan kasvavan nykytilasta tuntuvasti. Tutkimus ennustaa Brasilian nousevan Japanin ohi maailman neljänneksi merkittävämmäksi talousmahdiksi sekä Turkin nousevan yhdeksi Euroopan suurimmista talousmaista.

Globaalin talouskriisin arvioidaan nopeuttaneen kolmen suurimman talousmahdin kehitystä maailmantalouden painopistealueiksi. PwC:n tutkimus ennakoi kehittyvien maiden kasvavan huomattavasti kehittyneitä talousalueita nopeammin seuraavan neljän vuosikymmenen ajan.
“Talouskriisin myötä arviot G7-maiden pitkän tähtäimen kasvusta laskivat. Tämä tapahtui erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen kohdalla, joissa on perinteisesti luotettu merkittävään julkiseen ja yksityiseen luotonottoon kasvun veturina”, sanoo PwC:n pääekonomisti John Hawksworth.
World in 2050

Ostovoimapariteetilla mitattuna E7-maat tulisivat päihittämään G7-maat talouskasvussa ennen vuotta 2020, ja vuoteen 2050 mennessä Kiina, USA ja Intia olisivat selkeästi kolme suurinta talousmahtia – varsin merkittävällä erolla neljäntenä listalla olevaan Brasiliaan, jonka ennakoidaan päihittävän neljännellä sijalla aiemmin olleen Japanin. Samalla Venäjä, Meksiko ja Indonesia saattavat nousta Saksaa ja Iso-Britanniaa suuremmiksi. Turkki saattaa peitota Italian ja Nigeria parantaisi sijaansa merkittävästi, ja hiukan pidemmällä aikavälillä näin tekisivät myös Vietnam ja Etelä-Afrikka.

Kiinnostavaa talouskehitystä ennakoidaan myös Malesiaan, jolla on merkittävää pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia. Puola saattaa hyvinkin päihittää länsimaiset naapurimaansa talouskasvussa tulevien vuosikymmenien aikana.

PwC:n tutkimus esittelee joukon tekijöitä, jotka uhkaavat kehittyvien maiden talouskasvua. Näihin kuuluvat muun muassa Intian ja Brasilian korkeat valtiontalouden alijäämät, Nigerian ja Venäjän liiallinen turvautuminen öljy- ja kaasuesiintymien tuottoihin, epätasaisen tulojen jakaantumisen aiheuttama sosiaalinen levottomuus Kiinassa ja muissa nopean talouskasvun maissa, sekä Vietnamin raha- ja makrotaloustilanteen epävakaus.

Talouskasvulla vaikutuksia ilmastonmuutokseen

PwC:n tutkimus käsittelee myös kiihtyvän talouskasvun vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Vaikka uudet energiamuodot, kuten liuskekaasu, lieventävät markkinoiden pelkoa fossiilisten polttoaineiden loppumisesta, vaihtelut maailmanlaajuisissa ilmastomalleissa tulevat kaikella todennäköisyydellä kasvamaan seuraavan neljän vuosikymmenen aikana.

“Maailmantalouden painopistealueet ovat muuttuneet, mutta myös kehittyvät talousalueet painivat jatkossa kasvuun liittyvien haasteiden kanssa. Uusiutuvan energian ja kestävämmän kehityksen mahdollistavaa teknologiaa tarvitaan pitämään ilmastonmuutos kurissa nopeasta talouskasvusta huolimatta”, PwC Suomen China Desk Leader Jussi Taipale kertoo.

”Länsimaisilla yrityksillä on tulevaisuudessa valtavia mahdollisuuksia kehittyvillä talousalueilla. Talouskasvun myötä halvan tuotannon maista kehittyy myös merkittäviä kuluttajamarkkinoita. Tämä avaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on ennestään vahva brändi länsimaissa sekä erilaisille palveluille liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen ja hyvinvointiin. Kehittyville markkinoille tuloon liittyy kuitenkin riskejä ja oikean strategian lisäksi on tärkeää löytää oikeat paikalliset yhteistyökumppanit sekä luoda suhteet paikallisiin viranomaisiin", Taipale kommentoi. 

Lataa julkaisu World in 2050 – The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities (pdf)

20 suurinta talousmahtia nyt ja ennakoitu järjestys tulevaisuudessa ostovoimapariteetilla (PPP) suhteutetulla BKT:lla mitattuna (pdf)

Lisätietoa tutkimuksesta

PwC:n ensimmäinen World in 2050 -tutkimus julkaistiin vuonna 2006 kattaen 17 suurinta talousaluetta: G7-maat (Japani, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat) ja E7-maat (Brasilia, Intia, Kiina, Indonesia, Meksiko, Turkki ja Venäjä). Lisäksi tutkimuksessa olivat mukana Espanja, Australia ja Etelä-Korea. Vuoden 2013 laajennettuun tutkimukseen on otettu mukaan myös Vietnam, Nigeria, Etelä-Afrikka, Malesia, Puola, Saudi- Arabia ja Argentiina.


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.