Kehittyvien markkinoiden yritysostot vahvassa kasvussa


Nopeasti kasvavien markkinoiden kuten Kiinan ja Intian lisääntyneet investoinnit luovat uutta dynamiikkaa fuusioiden ja yritysostojen kypsille markkinoille (M&A-markkinat). Nopeasti kasvavien markkinoiden kypsille markkinoille kuten Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan kohdistuneet yrityskaupat muodostavat vasta 5,3 prosenttia kansainvälisistä ja 1,5 prosenttia kaikista maailman yrityskaupoista, mutta PwC:n raportin mukaan luvut ovat kasvussa.

Nopeasti kasvavilla markkinoilla* toimivat yritykset pyrkivät avaamaan uusia mahdollisuuksia tai kasvattamaan nykyisten tuottavuutta yrityskauppojen avulla. Kaupoilla haetaan usein viimeisintä tekniikkaa ja asiantuntemusta tai pyritään ostamaan vakiintuneita, maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerkkejä.

PwC:n raportissa todetaan, että kun nopeasti kasvavilla markkinoilla toimivat yritykset ostavat kypsien markkinoiden yrityksiä, tarkoittaa se paitsi suunnanmuutosta fuusioiden ja yritysostojen markkinoilla myös uudenlaista dynamiikkaa: Nopeasti kasvavien ja kypsien markkinoiden yritysten kulttuurisen, poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön ja prosessien erot voivat olla huomattavia.
Resetting the deals compass

”Nopeasti kasvavilla markkinoilla toimivat yritykset ostavat olemassa olevia jakelukanavia, tuotemerkkejä ja osaamista saaden näin tuotteita myyntiin uusiin maihin. Yhä useammat nopeasti kasvavilla markkinoilla toimivat yritykset ovat valmiita siirtymään oman maansa markkinajohtajista koko maailman ykkösiksi. Strategiset fuusiot ja yritysostot edistävät näitä pyrkimyksiä”, PwC Suomen yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja ja partneri Harri Valkonen sanoo.

”Erinomaista kauppaa varten ei ole olemassa yksinkertaista reseptiä. Ainesosien muuttuessa on entistä tärkeämpää tietää, mitä toinen osapuoli kaupalla tavoittelee. Tämä asia on noussut toistuvasti esiin asiakkaiden ja kauppakumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa kaikkialla maailmassa”, Valkonen toteaa.

Avoimuus tuo luottamusta ja onnistuneet kaupat

PwC:n raportti listasi neuvoja nopeasti kasvavien ja kypsien markkinoiden välisiin kaupantekotilanteisiin.

Kauppahinnasta yksimielisyyteen pääseminen

Kun ostaja ja myyjä toimivat avoimesti kaupan välittäjänä toimivaa tahoa kohtaan, keskinäinen luottamus lisääntyy ja odotuksia on helpompi hallita. Myyjän on tunnettava ostajan sijoitusaikataulu ja osakkeenomistusympäristö ennen kauppahinnan asettamista. Myyjäosapuolen ei kannata olettaa, että nopeasti kasvavien markkinoiden yritykselle pääoman saanti olisi jollain tapaa helpompaa.

Arvostusmenetelmien on oltava selkeät, jotta kaupan molemmat osapuolet toimivat samojen parametrien puitteissa.

Toteuttamisaikataulusta neuvotteleminen

Molempien osapuolten on tiedettävä, mikä on normaali kesto neuvotteluille ja kaupan toteutumiselle.

Ostajan on kerrottava myyjälle jo varhaisessa vaiheessa, onko kaupassa noudatettava erityistä hyväksymismenettelyä. Suhteet keskeisiin päättäjiin kannattaa pitää hyvinä, jotta vuoropuhelu toimii, jos kaupan aikataulu uhkaa venyä.

Yhteydenpito päätöksistä vastaaviin tahoihin

On tärkeää ottaa selvää päätöksentekohierarkiasta ja lopullisen päätöksen tekijästä jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kaupassa on mukana valtio-omisteisia yrityksiä.

Pääomasijoitusyhtiöitä omistukseensa havittelevien ostajien kannattaa ottaa suoraan yhteyttä pääomasijoittajiin sekä kohdeyrityksen johtoon. On hyvä myös muistaa, että liikesuhteen muodostumiseen kuluva aika vaihtelee suuresti eri kulttuureissa.

Eroavaisuuksien sovitteleminen kaupantekoprosessien välillä

Kartoitettaessa ostajan ja myyjän kaupantekoprosessien sekä due diligence -selvitysten kulkua, käytäntöjen perusteluiden kertominen lisää vastapuolen yhteistyöhalukkuutta ja auttaa sitä suhtautumaan menettelyihin luottavaisemmin. Nopeasti kasvavilla markkinoilla lakisääteiset velvoitteet sekä raportointia ja verotusta koskevat vaatimukset voivat olla hyvinkin erilaiset, mikä saattaa hidastaa due diligence -selvityksiä.

Englanninkielinen raportti on ladattavissa osoitteesta www.pwc.com/hgm
 

Lisätietoja tutkimuksesta:

PwC:n Resetting the Compass: Navigating success in deal-making for mature market sellers and high growth market buyers -raportin lähteenä on käytetty PwC:n kansainvälisten kumppaneiden, markkina-asiantuntijoiden sekä asiakkaiden haastatteluita.

*Nopeasti kasvaviksi markkinoiksi on määritelty raportissa Kiina, Intia, Saudi-Arabia, Venäjä ja Brasilia, ja kypsiksi markkinoiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Australia, Japani ja Kanada.

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.