Kaivosalalla edessä haasteellinen vuosi


Vuonna 2012 kaivosalalla elettiin varovaisten päätösten aikaa. Tilanteen odotetaan säilyvän maltillisena kaivosalan fuusioissa ja yrityskaupoissa myös vuoden 2013 aikana. Metallien hintojen odotetaan vakiintuvan ja yritykset uskovat hyödykkeiden kysynnän esimerkiksi Kiinassa kasvavan edelleen. Tiedot ilmenevät PwC:n tuoreesta kansainvälisestä kaivosalan raportista Mining Deals.

PwC:n raportissa todetaan, että suuria fuusioita on tuskin vuoden aikana odotettavissa.

”Kuluvana vuonna kaivosalan yrityskauppojen määrässä voidaan odottaa jäävän huomattavasti vuoden 2011 hurjasta vauhdista. Kaivosalan yritykset kärkkyvät edelleen hyviä tilaisuuksia, mutta ottavat tarkemmin huomioon riskitekijät, kuten kustannusten nousun, haluttomuuden luovuttaa luonnonvaroja ulkomaille sekä omaisuuden myynnin ja ostamisen mahdolliset poliittiset seuraukset”, Suomen PwC:n kaivostoimialan asiantuntija Mauri Hätönen sanoo.
Global Mining Deals 2012 Review and 2013 Outlook

”Riskinottohalukkuus on vähenemässä, sillä kaivosalan yritykset eivät enää halua kontolleen aikaisemmista kaupoista – niin vihamielisistä valtauksista kuin sovussa tapahtuneista fuusioistakin – seuranneita, paljon julkisuutta saaneita arvonalennuksia.”

”Myös Suomessa eletään samankaltaisessa odottavassa tilanteessa. Suomi on kiinnostava maa kaivosalan yrityksille, mutta kaivosalan yrityskauppoja ei ole tapahtunut täällä pitkään aikaan. Suomen kaivosteollisuus kaipaisi kuitenkin myös ulkomaista pääomaa lunastaakseen sille asetetut kasvuodotukset”, Hätönen jatkaa.

Kulta ja kupari edelleen suosiossa

PwC:n raportista ilmenee, että kulta ja kupari hallitsivat fuusioita ja yrityskauppoja vuonna 2012, kun varoissaan olevat kaivosyhtiöt hyödynsivät näiden alan yritysten alhaisia arvostuksia rahoittaakseen tulevaa kasvuaan. Yhdessä näiden kahden metallin osuus viime vuoden 20 suurimmasta yrityskaupasta oli puolet – eikä luvussa ole otettu huomioon kullan ja kuparin osuutta useampia metalleja käyttävien yritysten fuusioissa.

”Kullan ja kuparin suosiolle on omat syynsä. Sijoittajat turvautuvat kultaan, koska se tarjoaa suojaa inflaatiolta ja yleiseltä taloudelliselta epävarmuudelta. Kupariin sijoittaminen on taas ilmaus luottamuksesta siihen, että maailmantalous vielä jonakin päivänä toipuu, sillä kuparilla on lukuisia käyttökohteita putkitöistä ja sähköteollisuudesta autonvalmistukseen”, Hätönen toteaa.

Muihin mielenkiintoisiin hyödykkeisiin lukeutuu esimerkiksi uraani, jonka hinta on pysynyt alhaalla vuonna 2011 tapahtuneesta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta lähtien ja jota tuottajat nyt hyödyntävät. Myös rautamalmi esiintyi 20 suurimman vuonna 2012 tehdyn yrityskaupan listalla. Syynä tähän olivat erityisesti teräksenvalmistajat, jotka lisäsivät käytössään olevia malmivarantoja.

Myös Kiinan kasvu yksi vuoden 2013 ajankohtaisista kysymyksistä, sillä valtio jatkaa edelleen luonnonvarojen etsintää voimakkaasti kasvavan taloutensa tarpeiden tyydyttämiseksi. Taloutta ruokkii sekä kasvava keskiluokka, joka kuluttaa entistä enemmän rahaa kulutustuotteisiin, että jatkuvat investoinnit infrastruktuuriin. Kiina on lisännyt myös ulkomaisten sijoituskohteidensa määrää erityisesti kullassa ja kuparissa, mikä tietää valoisaa tulevaisuutta hyödykkeiden kysynnälle.

Yrityskauppojen määrä putosi vuoden 2005 tasolle

Vuonna 2012 tehtiin 1 803 yrityskauppaa, eli vähiten sitten vuoden 2005. Vuoden 2011 määrään (2 605) verrattuna laskua oli peräti yli 30 prosenttia. Samaan aikaan kaivosalalla tehtyjen kauppojen arvo pieneni edellisvuoteen verrattuna ollen vuonna 2012 110 miljardia dollaria. Lukuun sisältyy myös helmikuussa 2012 julkistettu, 54 miljardin dollarin arvoinen Glencore–Xstrata-fuusio. Ilman tätä fuusiota kauppojen arvo olisi ollut vain 56 miljardia dollaria, eli huomattavasti vuoden 2011 kokonaisarvoa (149 miljardia dollaria) pienempi.

Jos Glencore–Xstrata-fuusiota ei oteta huomioon, fuusioissa ja yrityskaupoissa aktiivisimpia olivat kanadalaiset kaivosalan yritykset, joiden osuus kaupoista oli 29 prosenttia. Seuraavina tulivat Iso-Britannia (11 prosenttia), Australia (9 prosenttia) ja Kiina (9 prosenttia).

”Edulliseen hintaan tarjolla olevien hyvien yritysten määrän, kehitysvaiheen yritysten rahoitusvaikeuksien sekä tuotantovaiheen yritysten omaisuuksien myynnit huomioon ottaen uskomme, että hidas toipuminen jatkuu myös tänä vuonna”, PwC:n kaivosteollisuustoimialan globaaleista palveluista vastaava johtaja Tim Goldsmith sanoo.

PwC:n raportti ennustaa omistusten järkeistämisen nousevan vuoden 2013 hallitsevaksi piirteeksi yrityskaupoissa. Kauppoja tekevät todennäköisesti sellaiset tuotantovaiheessa olevat yritykset, jotka pyrkivät pääsemään eroon muuhun kuin ydinliiketoimintaansa liittyvästä omaisuudesta sekä hajottamaan hankkeisiin liittyvää riskiä yhteisyritysten avulla.

Lataa katsaus Down, but not out – Global Mining Deals 2012 Review and 2013 Outlook (pdf) 

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.