Helsingin kiinnostavuus eurooppalaisten kiinteistösijoittajien keskuudessa laskenut


Helsingin kiinnostavuus houkuttelevimpien eurooppalaisten kiinteistösijoituskohteiden listalla on pudonnut edellisvuodesta (12.) sijalle 19. Tämä ilmenee PwC:n ja Urban Land Instituten vuosittaisesta tutkimuksesta, joka arvioi Euroopan 27 merkittävimmän kaupungin houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Tutkimuksen mukaan suosikkikohteita ovat tällä hetkellä München ja Berliini.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2013 -tutkimukseen vastasi 500 kiinteistöalan ammattilaista. Tutkimuksen mukaan luottamus kärkikaksikon saksalaiskaupunkeihin johtuu taloussuhdanteissa arvonsa hyvin säilyttävistä kiinteistömarkkinoista sekä Saksan kaupungeille ominaisesta vahvasta mikrotalousilmastosta. Turvalliseksi sijoituskohteeksi mainittu Lontoo nousi listalla kolmanneksi. Heikoiten pärjäsivät Euroopan velkakriisin keskiössä sijaitsevat kaupungit, kuten Ateena, Madrid ja Barcelona.

Vaikka tutkimukseen vastanneiden ennusteissa on havaittavissa optimismiakin, leimaa pessimistisyys kiinteistösijoittajien arvioita markkinoiden tulevaisuudennäkymistä. Peräti 45 prosenttia vastaajista uskoo, etteivät kiinteistömarkkinat lähde uudelleen kasvuun ennen vuotta 2017.
Emerging trends in real estate Europe

”Noin 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista arvioi Euroopan velkakriisin tarjonneen heidän yritystoiminnalleen uusia mahdollisuuksia. Suuri osa vastaajista ei kuitenkaan usko Euroopan maiden talouskehityksessä ja kiinteistömarkkinoilla tapahtuvan merkittävää nousua vuoden 2013 aikana”, kertoo Suomen PwC:n asiantuntija Thomas Blumberg.

Kiinteistöalan yrityksissä kasvaneen optimismin arvellaan johtuvan viimeisen viiden vuoden aikana tehdyistä uudelleenjärjestelyistä. Myös tietyt alan yritykset ovat ottaneet käyttöön uusia talousnäkymiä ja kiinteistömarkkinoiden kehitystä vastaavia strategioita, joilla ne pyrkivät vähentämään riskejä.

Suomalaiset sijoittajat eivät stressaa

Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, jossa on edelleen AAA-luottoluokitus. Euroopan velkakriisi ei stressaakaan suomalaisia kiinteistösijoittajia samalla tavalla kuin monia muita. Haastateltavat arvioivat, että Euroopan velkakriisi ei ole juuri vaikuttanut epäsuotuisasti kiinteistöjen arvoon, sillä pohjoismaiset pankit ovat toimineet aktiivisesti ja valinneet mieluisia ostokohteita muiden pelaajien vetäytyessä kaupanteosta. Myös kotimaiset eläkerahastot ovat kasvattaneet kiinteistövarallisuuttaan.

Kansainväliset sijoittajat ovat olleet viime aikoina maltillisia Helsingin alueella. Kiinteistöpalveluyritys DTZ arvioi, että vain noin 35 prosenttia Helsingin kiinteistökaupoista oli vuoden 2012 ensimmäisten kolmen kvartaalin aikana kansainvälisten toimijoiden käsissä.

Turvallisuuden merkitys korostuu sijoituskohteiden valinnassa

Tutkimus ennakoi Istanbulin ja Hampurin nousevan vuoden 2013 tärkeimpien kiinteistösijoituskohteiden kärkiviisikkoon Münchenin, Berliinin ja Lontoon ohella. Muut kärkiviisikon kaupungit vetoavat sijoittajiin turvallisuudellaan, mutta neljänneksi sijoittunut Istanbul on tässä joukossa poikkeus. Kaupunki kiinnostaa kiinteistösijoittajia eritoten tulevaisuuden mahdollisuutena.

Münchenin sijoittumiseen listauksen ensimmäiseksi vaikuttaa kaupungin vahva ja likvidi markkina, joka kiinnostaa luotettavia kohteita etsiviä sijoittajia. Münchenin kiinteistöjen arvot eivät heittelehdi paljoa epävakaissakaan taloustilanteissa. Toiseksi sijoittunut Berliini, uudelta lempinimeltään ”Euroopan Piilaakso”, nostattaa kasvojaan teknologiakeskuksena. Berliinissä toimii yli 15 000 teknologiayritystä, jotka tuottavat vuosittain yli 19 miljardin yhteenlasketun liikevaihdon.

Lontoo oli yksi eniten sijoitustaan parantaneista kaupungeista kirien listalla seitsemän sijaa ylöspäin kolmanneksi. Lontoon kiinnostusta kiritti kaupungin status yhtenä maailman varmimpana sijoituskohteena. Saksan toisiksi suurimman kaupungin Hampurin maine turvallisena sijoituskohteena nosti sijoituksen edellisvuodesta kaksi sijaa ylöspäin viidennelle sijalle.

Turvallisuuden ohella sijoittajat kokevat kiinteistöjen sijainnin tärkeäksi, sillä kiinnostavimmat avainkiinteistöt sijaitsevat tärkeimpiin tilankäyttäjiin, kuten tietoliikenne- ja teknologiayrityksiin, vetoavalla alueella.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2013 -raportti ja aiheeseen liittyvä video ovat ladattavissa täältä.


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.