Euroopan yritykset huonosti valmistautuneita SEPAan

Euroopan yhtenäinen maksujärjestelmä SEPA astuu voimaan helmikuussa 2014. PwC:n selvityksen mukaan 55 prosenttia yrityksistä ei tule olemaan SEPA-valmiudessa määräpäivään mennessä. Vaikka suomalaisissa yrityksissä tarvittavat järjestelmämuutokset ovat pääosin jo tehtyinä, niiden on vielä varauduttava muun muassa kotimaisen suoraveloituksen poistumiseen (31.1.2014). Myös muiden eurooppalaisten yritysten siirtyminen SEPAan saattaa aiheuttaa ongelmia.

PwC tutki eurooppalaisten yritysten valmiuksia euromaksualueen yhtenäistymiseen haastattelemalla 293 yritystä. Kysely osoitti, että vaadittujen toimenpiteiden laajuus ei ole vielä selvinnyt monelle yritykselle, vaikka SEPAn siirtymiseen on enää alle vuosi aikaa.

PwC:n haastattelemista yrityksistä 21,6 prosenttia ei ollut tehnyt vielä suunnitelmaa SEPAan siirtymisestä, vaan tarvittavat toimenpiteet ja toteutusaikataulu olivat kokonaan määrittelemättä. Vain harvalla kyselyyn osallistuneella organisaatiolla oli tarkka suunnitelma SEPAan siirtymisestä. Alle 30 prosenttia vastaajista kertoi aikovansa sisällyttää organisaation Master Datan läpikäymisen ja päivittämisen osaksi valmistautumistoimenpiteitä.
SEPA Readiness Thermometer

Lisäksi kyselystä selvisi, että vain alle 20 prosenttia yrityksistä on aikeissa ottaa henkilöstö-, laki- ja myyntiosastot mukaan muutosprojekteihin. 43, 5 prosenttia siirtymissuunnitelman tehneistä yrityksistä arvioi saavansa siirtymäprojektin päätökseen vasta hyvin lähellä helmikuun siirtymäpäivää, ja 43 prosenttia vastaajista epäilee asiakkaidensa valmiutta SEPAan määräaikaan mennessä. 92 prosenttia vastaajista katsoo järjestelmävalmiuden olevan ensisijainen kuntoon saatettava asia.

“Kun tarkastelee kyselyn tuloksia kokonaisuutena, näyttäisi siltä, että jopa 55 prosenttia eurooppalaisista organisaatioista ei tule olemaan SEPA-valmiudessa määräpäivään mennessä – tai ainakin riski myöhästymiselle on todella suuri. Ellei SEPAan valmistautumista saada tehostettua yritysrintamalla merkittävästi, on helmikuussa 2014 odotettavissa melkoinen ongelmien vyyhti maksurintamalla. Yritysten tulisi ymmärtää, että pelkästään omaan valmiuteen panostaminen ei nyt riitä, vaan tilanteeseen vaikuttavat myös omien asiakkaiden ja toimittajien SEPA-valmius”, Suomen PwC:n asiantuntija Urmas Rania sanoo.

Yhtenäinen euromaksualue SEPA (Single Euro Payment Area)

Yhtenäinen euromaksualue SEPA lähestyy tärkeää taitekohtaa. Euroalueella toimivien pankki- ja rahoituslaitosten on toimittava SEPA-standardien mukaisesti 1.2.2014. Kaikki EU-alueen maksut on hoidettava SEPA-standardimuodossa käyttäen IBAN-tilinumeroa ja BIC-koodia. Kaikki suoraveloitussopimukset on korvattava SEPA-standardien mukaisesti joko e-laskulla tai suoramaksulla. Useimmat EU:n jäsenmaat ovat saaneet muutaman vuoden siirtymäajan yhdelle tai useammalle paikalliselle sähköiselle maksutavalle, joka ei ole yhteensopiva SEPA-tilisiirron (SCT, SEPA Creadit Transfer) ja SEPA-suoraveloituksen (SEPA Direct Debit, SDD) kanssa.

Lataa SEPA Readiness Thermometer - State of play with one year to go -raportti pdf-muodossa
 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.