PwC:n yritysvastuubarometri 2012: Vastuullisuusasiat ovat yhä useammin johdon agendalla

Yhä useampi suomalaisyritys on ottanut yritysvastuuasioita osaksi liiketoimintastrategiaansa ja johtaa niitä järjestelmällisesti. Toisaalta tämä positiivinen trendi koskee vielä pientä joukkoa suomalaisyrityksistä, ja esimerkiksi vain puolet OMX Helsinki -listan pörssiyhtiöistä raportoi vastuuasioista. Tiedot ilmenevät PwC:n tuoreesta yritysvastuubarometristä, jossa kartoitettiin yli 550 suomalaisyrityksen vastuullisuutta.

Nyt toista kertaa tehty PwC:n yritysvastuubarometri on Suomen laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus.  Siinä tarkastellaan suomalaisyritysten yritysvastuuta raportoinnin, johtamisen ja strategian näkökulmista julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta.

Barometrin mukaan vastuullisuusasiat ovat yhä useammin osa yritysten liiketoimintastrategiaa. Silti edelleen vain kymmenkunta yritystä on määritellyt keskeiset yritysvastuun avainluvut ja sitäkin harvempi kertoo sisällyttäneensä yritysvastuuasiat johdon palkitsemisen perusteeksi.

”Vastuullisuusasioiden johtamisessa on paljon kehitettävää, mutta suomalaisyritykset ovat selvästi oikealla tiellä. Yhä useampi miettii tosissaan, mitä vastuuasiat tarkoittavat yrityksen liiketoiminnassa ”, PwC:n yritysvastuuasiantuntija Sirpa Juutinen sanoo.

Käytännössä vastuullisuuden lisääntyminen näkyy barometrin mukaan mm. yrityksen oman toiminnan eettisinä periaatteina ja toimitusketjulle asetettujen vastuullisuusvaatimusten yleistymisenä. Nyt jo yli puolet yritysvastuusta raportoivista yrityksistä ilmoittaa asettavansa yritysvastuun vaatimuksia toimitusketjulle, kun vuosi sitten vain joka neljäs kertoi tällaisista vaatimuksista.

Sirpa Juutinen
Sirpa Juutinen
Lataa kuva (jpg 2,8 mb)

Yritysvastuubarometri2012

Lataa yritysvastuubarometri 2012
(pdf 2,0 mb)
”Vaikka yritysvastuun johtamisen ja strategisen yritysvastuun taso on barometrimme mukaan noussut Suomessa, yritysvastuun raportointi on edelleen arvioiduista osa-alueista kehittyneintä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että yritysvastuuta lähdetään usein kehittämään ensimmäisenä raportoinnin osalta”, Juutinen kommentoi.

Yli 150 suomalaisyritystä raportoi vastuullisuudesta

Yritysvastuun raportointi lisääntyy edelleen Suomessa. Jo yli 150 suomalaista yritystä ja organisaatiota raportoi vastuullisuusasioista. Näistä parikymmentä yritystä on uusia raportoijia tänä vuonna. Kolme neljästä Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä raportoi yritysvastuusta, kun edellisenä vuonna vain joka toinen julkaisi yritysvastuun tietoja. Listayhtiöistä vain puolet raportoi vastuuasioista.

Vastuuraportoinnin kasvua on vauhdittanut marraskuussa 2011 julkaistu valtioneuvoston omistajaohjausta koskeva periaatepäätös, joka edellyttää valtion kokonaan omistamien ja valtio-enemmistöisten listaamattomien yhtiöiden raportoivan yritysvastuusta. Suuret pörssilistatut yritykset sekä valtio-omisteiset yhtiöt ovatkin aktiivisimpia raportoijia.

Yritysvastuusta annettavien tietojen varmentaminen on yleistynyt kahteen aiempaan vuoteen verrattuna. PwC:n yritysvastuuasiantuntijan Sirpa Juutisen mukaan tietojen luotettavuuden ja oikeellisuuden varmistaminen on yksi signaali siitä, että vastuullisuusasiat koetaan tärkeiksi yrityksissä.

”Samaan aikaan kun yritysten vastuullisuus kehittyy, yritysvastuuseen ja sen raportointiin kohdistuvien ohjeistuksien täytyy kehittyä. Vastuuraportoinnin osalta on tärkeää seurata jatkuvasti, mitä sidosryhmät haluavat nähdä ja tietää. Esimerkiksi yritysten maksamat verot ovat asia, joka kiinnostaa monia. Aiheesta on kuitenkin haasteellista raportoida siten, että sidosryhmät saisivat toivomansa tiedot helposti ymmärrettävässä muodossa ”, Juutinen toteaa.

 

PwC:n yritysvastuubarometrin arviointimenetelmä

Barometriä varten arvioitiin yhteensä 553 suomalaista yritystä. Selvityksessä käytiin läpi kaikki vuoden 2011 Talouselämä 500 -listan yritykset. Tämän lisäksi otettiin huomioon 53 muuta yritysvastuun tietoja julkaisevaa yritystä ja julkista organisaatiota. Tarkemmin analysoitiin 156 yritystä ja organisaatiota, joista 121 on Talouselämä 500 -listalta ja 33 listan ulkopuolelta.

Barometrin tulokset perustuvat julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Yritysvastuuta arvioitiin yritysten verkkosivuilla, yritysvastuuraporteissa ja vuosikertomuksissa annetun tiedon perusteella. Keväällä 2012 toteutetussa barometrissa arvioitiin vuotta 2011 koskevia tietoja.

 

PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 154 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 161 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö. Lue lisää: www.pwc.fi