Suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemiskäytäntöihin kaivataan lisää avoimuutta

Metso, Cramo ja Marimekko raportoivat hallinnointitavoistaan parhaiten

Pörssiyhtiöiden hallinnointiraportointi on vakiintumassa, mutta selkeitä kehityskohteita havaittiin tänäkin vuonna. Suomalaisten pörssiyhtiöiden tulisi kertoa palkitsemiskäytännöistään avoimemmin, tarjota enemmän tietoa englanniksi ja raportoida enemmän sijoittajien kannalta oleellista informaatiota.

Boardmanin, Hallitusammattilaisten, Nordean, Varman, PwC:n ja Asianajotoimisto Roschierin nyt kolmatta kertaa järjestämässä kilpailussa parhaina Corporate Governance -raportoijina palkittiin suurista yhtiöistä Metso Oyj, keskisuurista yhtiöistä Cramo Oyj ja pienistä yhtiöistä Marimekko Oyj.

Kilpailussa ja sitä varten tehdyssä Corporate Governance -raportointiin liittyvässä selvityksessä seurattiin suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointiraportoinnin kehittymistä. Lisäksi etsittiin suunnannäyttäjiä ja parhaita käytäntöjä, jotka auttavat edistämään hyvää hallinnointitapaa Suomessa. Kilpailussa analysoitiin palkka- ja palkkioselvitys, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä saatavilla oleva sijoittajainformaatio yhtiöiden Internet-sivuilla. Tarkastelussa oli 114 Helsingin pörssissä listattua yhtiötä. Kilpailun taustalla on Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisema, vuonna 2010 voimaan tullut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi.

Selvityksessä havaittiin, että yhtiöiden kilpailussa mitatut arvosanat ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan raportoinnista suoriutuu kilpailussa käytetyillä kriteereillä hyvin 39 % yhtiöistä. Lähes yhtä suuri osa yhtiöistä, 35 %, yltää raportoinnissaan välttävälle tasolle. Heikosti hallinnointiraportoinnista suoriutuu jopa 26 % yhtiöistä.  

”Kilpailun tarkoitus on auttaa suomalaisia pörssiyhtiöitä hallinnointiraportoinnissa ja antaa heille arvokasta palautetta yleisestä ja omasta raportoinnin tasosta. Yhtiöiden tulisi miettiä enemmän sijoittajia ja heidän tiedon tarpeitaan”, kertoo Suomen PwC:n Partner Governance, Risk & Compliance -palveluiden johtaja Mirel Leino.

Keskimäärin suuret yhtiöt raportoivat edelleen pieniä ja keskikokoisia yhtiöitä paremmin. Isoista yhtiöistä 79 % suoriutuu hallinnointiraportoinnista hyvin ja keskikokoisista hyvin raportoi 47 %. Pienille yhtiöille raportointi tuottaa enemmän haasteita ja niistä hyvin raportoi ainoastaan 17 %.

Palkitsemisjärjestelmän kuvaus edelleen kompastuskivi

Edellisvuoden tapaan palkitsemisraportointi on yhtiöille haasteellista, koska vain noin puolet yhtiöistä ylsi hallinnointikoodin edellyttämälle tasolle. Erityisesti tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien ansaintakriteerien raportointi ja lisäeläkejärjestelmien kuvaukset kaipaavat lisää läpinäkyvyyttä.

”Palkitsemiskäytäntöjen raportoiminen on kirjavaa. Parhaat raportoijat esittävät vaadittavan tiedon selkeästi ja läpinäkyvästi tarjoten tietoa muun muassa lisäeläkejärjestelmistä ja muuttuvista palkkioista sekä vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta. Nämä ovat osoittautuneet haastaviksi osa-alueiksi monille. Harva yhtiö myöskään kertoo optiojärjestelmien nykyarvoista esimerkiksi vuoden vaihteen kurssitasoilla. Heikoimmat yhtiöt nojasivat vanhoihin, vuoden 2010 tietoihin. Mukana oli myös yhtiöitä, joiden palkitsemistiedot poikkesivat toisistaan yhtiön vuosikertomuksessa ja Internet-sivuilla. Tämä luo sekavan kuvan käytössä olevista palkitsemiskäytännöistä”, kertoo raadin puheenjohtaja Tom v. Weymarn.

Pienet yritykset tarjoavat heikosti tietoa kansainvälisille sijoittajille

Selvityksen perusteella havaittiin, että pörssiyhtiöillä olisi parantamisen varaa internetsivujen päivittämisessä ja englanninkielisen informaation saatavuudessa. Jopa 89 % pienten yritysten Internet-sivujen informaatiosta on arvioitu heikoksi tai välttäväksi tasoltaan. Suurista yrityksistä 42 % tarjoaa hyvätasoista ja 52 % välttävää tietoa Internet-sivuillaan.

Alle puolet yhtiöistä oli päivittänyt internetsivujensa hallinnointia koskevan informaation ajan tasalle 21 päivää ennen varsinaista yhtiökokousta. Hallinnointikoodin suosituksen mukaan sijoittajainformaation tulisi olla mahdollisimman tuoretta. Englanninkielisen tiedon heikko saatavuus ja tiedon päivittämättömyys ovat ongelmallisia kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta.

Naisten vähäistä määrää hallituksissa perustellaan heikosti

Suurin osa yhtiöiden raportoimista hallinnointikoodin poikkeamista koskevat suositusta numero yhdeksän, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla molempia sukupuolia. Kilpailun tuomarit kiinnittivät erityistä huomioita poikkeamiin ja niiden perusteluihin.

”Vaikka tilanne on parantunut ja useaan hallitukseen on valittu viimeisen vuoden aikana naisjäseniä, on tämä kuitenkin alue, joka kerää edelleen eniten poikkeamia. Jotkut  yhtiöt eivät raportoi lainkaan mahdollista poikkeamaa suosituksesta tai poikkeaman perustelut ovat heikkoja.”, sanoo v. Weymarn.

 

Tietoa kilpailusta

PwC analysoi kevään 2012 aikana Corporate Governance -raportoinnin 114 pörssiyhtiöltä, jotka ovat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vaatimusten mukaan velvollisia soveltamaan hallinnointikoodia. Analysoitavat yhtiöt jaettiin kolmeen sarjaan NASDAQ OMX -luokituksen mukaisesti: Large cap, Mid cap ja Small cap.

PwC:n tekemän esikarsinnan jälkeen kilpailun raati valitsi yhdeksän finalistin joukosta kilpailun voittajat. Kilpailun raadissa toimivat Tom von Weymarn (raadin puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari Järvinen, Timo Löyttyniemi, Jouko Oksanen, Christoffer Taxell, Jorma Timonen ja Susanna Tolppanen.

Tulokset julkistettiin tänään tiistaina 8.5. Boardmanin, Hallitusammattilaisten, Nordean, PwC:n, Roschierin ja Varman yhteisessä SpringBoard-seminaarissa.

 

Lisätietoja:

Tom von Weymarn, raadin puheenjohtaja, puh. 0400 212 386

Mirel Leino, PwC, Partner, Governance, Risk & Compliance -palveluiden johtaja, puh. 050 520 8227, mirel.leino(at)fi.pwc.com
Raportin voi tilata Mirel Leinolta.

 

PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.