Sijoittajien kiinnostus eurooppalaispankkien lainasalkkuihin kasvussa

PwC:n arvion mukaan eurooppalaisissa pankeissa on tällä hetkellä noin 2 500 miljardin euron suuruinen ydinliiketoiminnan ulkopuolinen, ns. non core -lainasalkku. Tämä vastaa noin 6 %:a eurooppalaispankkien taseiden yhteismäärästä. Sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia pankkien lainasalkuista: lainasalkkujen odotetaan vaihtavan omistajaa tänä vuonna noin 50 miljardin euron arvosta.

Sijoittajat odottavat eurooppalaisten lainasalkkujen kaupankäynnin saavuttavan uuden lakipisteen vuonna 2013, kun pankit ryhtyvät suunnittelemaan Euroopan Keskuspankilta saamansa tukirahoituksen uudelleenrahoitusta, kertoo PwC:n uusi kysely.

Pääosa sijoittajista ennakoi Euroopan pankkien velkavivun pienentämisen – luottojen määrän pienentämisen suhteessa omaan pääomaan – kestävän ainakin viisi vuotta. PwC:n oma kanta on, että prosessi tulee viemään ainakin kymmenen vuotta. PwC:n kyselyn mukaan sijoittavat tukevat tätä näkemystä aiempaa vahvemmin.

PwC:n kysely kattoi yli 50 merkittävää sijoittajaa, jotka toimivat aktiivisesti eurooppalaisilla lainasalkkumarkkinoilla, aina sijoituspankeista korkeariskisiin Hedge Fund -sijoitusrahastoihin ja yksityisiin pääomasijoitusyhtiöihin. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää sijoittajien kiinnostusta pankkien ydinliiketoiminnan ulkopuolisia, non core -lainasalkkuja kohtaan.

Kysely osoitti non core -lainasalkkujen kaupan volyymin olevan kasvussa ja sijoittajien kiinnostuksen niitä kohtaan olevan niin ikään selvässä nousussa. Jokainen kyselyyn vastaaja ilmoitti aikovansa tehdä niihin sijoituksen vuonna 2012.

Richard Thompson, PwC:n Euroopan Portfolio Advisory Groupin puheenjohtaja kommentoi kyselyn tuloksia:

“Kuluneen vuoden aikana pankkisektori on suhtautunut aiempaa avoimemmin velkavivun pienentämisstrategioita kohtaan. Arviomme mukaan Euroopan pankkilaitoksissa on tällä hetkellä noin 2 500 miljardin euron suuruinen non core -lainasalkku, joka vastaa noin 6 %:a eurooppalaisten pankkilaitosten taseiden yhteismäärästä.”

“Pankkien ydinliiketoiminnan ulkopuolisten non core -lainojen alasajo tai myynti ja siten velkavivun pienentäminen tulee jatkumaan vuosia, ja se muodostaa lähitulevaisuudessa merkittävän osan rahoitusalan yritysjärjestelyaktiviteetista. Euroopan merkittävien pankkien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella ennakoimme, että tulevana vuonna kokonaisuudessaan noin 50 miljardin euron suuruinen lainaportfoliopotti vaihtaa omistajaansa – ja että viiden, korkeintaan kymmenen vuoden sisällä non core -lainasalkkukauppaa käydään Euroopassa 500 miljardin euron edestä.”

“Uudenlaisten sijoittajien ilmaantuminen markkinoille on ollut mielenkiintoinen kehityssuunta. Vakuutusyhtiöt, eläkerahastot ja valtioiden kansalliset sijoitusrahastot vaativat sijoittajina aiempaa vakaampaa tuottoa pitkäaikaisemmille sijoituksille, joten salkkusijoitukset sopivatkin tälle sijoittajajoukolle hyvin.”

Kaupankäynnin edellytyksenä on hintojen nousun ja maksuvalmiuden ohella edelleen riittävä rahoituksen saatavuus. Yli 60 % kyselyyn vastaajista kertoi aikovansa käyttää sijoituksissaan ulkopuolista rahoitusta vuonna 2012. Euroopan rahoitusjärjestelmän epävarmuudesta huolimatta sijoittajat luottavat edelleen rahoituksen saatavuuteen niin vuonna 2012 kuin sen jälkeenkin. Vain 18 % vastaajista arveli rahoituksen saatavuuden vaikeutuvan vuonna 2012 verrattuna edellisvuoteen.

PwC:n kysely osoitti, että siinä missä Iso Britannia, Saksa ja Espanja hallitsevat edelleen lainasalkkumarkkinoiden myyntitilastoja, sijoittajien kiinnostus myös Irlantia ja Portugalia kohtaan on kasvussa. Tästä on kiittäminen kyseisten maiden viranomaisten aktiivista otetta pankkilaitosten toiminnan uudelleenorganisoimiseksi.

Suomalaispankkien tarkasteltava myös taseitaan

Suomen PwC:n yritysjärjestelyliiketoiminnasta vastaavan partnerin Harri Valkosen mukaan pohjoismaiset pankit eivät ole vielä olleet erityisen aktiivisia lainasalkkumarkkinoilla, mutta myös ne joutuvat tarkastelemaan tase-eriään. Pohjoismaiset pankit ovat nostaneet valmiustasojaan ja työstäneet strategioitaan, miten ne vastaavat Basel 3 -sääntelyn edellyttämiin pääoma- ja likviditeettivaatimuksiin.

”Lainasalkuista luopumisen sijaan pohjoismaiset pankit ovat tiukentaneet selvästi luotonannon ehtoja. Pankkien oman taseen käytön sijaan yrityksiä ohjataan entistä useammin joukkovelkakirjalainamarkkinoille.”

”Suomalaispankit ovat toisaalta myös jossain määrin potentiaalisia lainasalkkujen ostajia, kun pahemmassa ahdingossa olevat eurooppalaiset pankit luopuvat rönsyistään Pohjoismaissa tai lähimarkkinoilla”, Valkonen sanoo.

Lataa European Investor Insights 2012 -tutkimusraportti


PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.