Paine vastuullista sijoittamista kohtaan on lisääntymässä

PwC:n julkaiseman raportin mukaan 88 prosenttia pääomasijoitusyhtiöistä odottaa vastuullisen sijoittamisen saaman huomion kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana. Kiinnostuksen taustalla ovat pääomasijoittajien kiinnostus kohdeyritysten mainetta kohtaan, pyrkimys tehokkaampaan riskienhallintaan ja vastuullisesti hoidetun liiketoiminnan tuoma lisäarvo.

PwC haastatteli ‘Responsible Investment: Creating value from environmental, social and governance issues’-raporttiaan varten 17 yritystä. Joukossa oli kuusi kymmenestä suurimmasta ja yksitoista 50 suurimmasta pääomasijoitusyhtiöstä maailmassa.

Enemmistö haastatelluista oli sitä mieltä, että heidän ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyviä hallinnointitapoja koskevat toimensa ovat merkittävästi lisääntymässä. Sijoittajien huoli on pääsyy tai joissakin tapauksissa ainoa syy näihin toimenpiteisiin.

”Vastuullisen liiketoiminnan ja läpinäkyvyyden vaateeseen on herätty myös Suomessa. Kiinnostusta ovat lisänneet vaalirahakeskustelu ja tuoreet yritystapaukset, joita on käsitelty laajasti eri tiedotusvälineissä. Sijoittajat ovat ymmärtäneet, että vastuullisella toiminnalla on merkitystä myös yritysten nykyisiin ja tuleviin kassavirtoihin”, kertoo PwC Suomen yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen.

Tutkimuksen mukaan pääomasijoittajat ovat kehittyneet yritysvastuuasioiden mittaamisessa, raportoinnissa ja arvioinnissa. Sen sijaan niiden sisällyttämisessä yrityksen strategisiin linjauksiin ja liiketoimintaan on vielä parantamisen varaa. Useat haastatelluista kertoivat sisäisen kapasiteetin ja asiantuntemuksen puutteen hidastavan yritysvastuutyön hallinnoinnin kehittämistä.

”Pääomasijoittajien on korkea aika kiinnittää huomiota vastuullisuusasioihin myös Suomessa, koska työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja erityistä asiantuntijuutta. Asiat sijoituskohteissa eivät muutu yhdessä yössä. Vastuullisuuden kehittäminen on tulevaisuuteen varautumista jo nyt”, Juutinen jatkaa.

 

Koko tutkimusraportti ‘Responsible Investment: Creating value from environmental, social and governance issues’ löytyy osoitteesta: www.pwc.com/sustainability.

Sirpan ajatuksia voit lukea myös hänen blogistaan: www.pwcblogs.fi

 

PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.