Kasvavien maiden yrityskaupat todellinen haaste yrityksille

Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen tekemät yrityskaupat kehittyvissä maissa olivat arvoltaan noin 168 miljardia euroa vuonna 2011, ja luvun odotetaan kasvavan kuluvana vuonna. Kehittyvien maiden yrityskauppoihin liittyy kuitenkin merkittäviä haasteita. Lisäkustannukset epäonnistuneesta yrityskaupasta nousevat keskimäärin 50 prosenttiin kaupan kokonaisarvosta. Tiedot ilmenevät PwC:n tekemästä yli 200 yrityskauppaa kattavasta tutkimuksesta.

- Monet länsimaiset yritykset hakevat kasvua kehittyviltä markkinoilta muun muassa yrityskaupoilla, kun yritysten perinteiset markkinat junnaavat paikallaan. Tutkimuksemme paljastaa kuitenkin ongelmien laajuuden kehittyvien markkinoiden yrityskaupoissa, PwC Suomen yritysjärjestelypalveluista vastaava partneri Harri Valkonen sanoo.

Yrityskaupat etenevät kehittyvillä markkinoilla due diligence -vaiheeseen harvemmin kuin teollisuusmaissa. Keskeytyneistä kaupoista koituu suoranaisten kartoituskustannusten lisäksi epäsuoria kustannuksia, esimerkiksi sijoittajien luottamus yritykseen heikkenee. Kauppa keskeytyy usein siksi, että ostokohteen arvonmäärityksessä ei päästä yhteisymmärrykseen, yritystoiminnan vaatimustenmukaisuudessa on puutteita, valtiovalta puuttuu kauppaan tai toimintaan, tai yrityskaupan arviointiin tarvittavia taloustietoja on heikosti saatavilla.

Toteutuneissa kaupoissa suurimmaksi ongelmaksi nousee yhteistyöstä syntyvien erimielisyyksien selvittely. Lisäksi ongelmat hankitun yrityksen toiminnassa saattavat hankaloittaa yrityksen integrointia ja haltuunottoa.

- Liian moni yritys kompastuu edelleen yrityskaupan yleisiin sudenkuoppiin, kun keskeytyneistä tai epäonnistuneista kaupoista ei ole otettu opiksi. Kauppojen tekeminen kasvavilla markkinoilla on kovaa peliä, eikä vähiten siksi, että markkinoiden mahdollista kasvua on vaikea mallintaa. Yritysten on ehdottomasti tutustuttava paikallisiin olosuhteisiin ja järjestettävä riittävä edustus hyvissä ajoin ennen ensimmäiseen tilaisuuteen tarttumista, Valkonen luettelee.

- Uskomme yritysten etsivän edelleen uusia kasvumahdollisuuksia ja siten kauppojen määrän ja arvon kasvavan tänä vuonna. Kehittyvistä talouksista ei ole pulaa. BRIC-maat ovat monelle ilmeisin vaihtoehto, mutta esimerkiksi Nigerialla, Indonesialla ja Meksikolla on myös paljon tarjottavaa. Kasvavat markkinat on kuitenkin valittava tarkoin, jotta rajalliset resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti, Valkonen jatkaa.

Hyvän ja huonon kaupan ero – "delta" – on kasvavilla markkinoilla huomattavasti suurempi kuin vakiintuneilla markkinoilla. Eroa voidaan kuitenkin supistaa nykyisestä. PwC uskoo, että kasvavien markkinoiden kanssa tehtyjen kauppojen riskejä voidaan pienentää oikealla valmistautumisella, mikä myös parantaa mahdollisuuksia saada voittoja pitkällä aikavälillä.
- Alkuinvestoinnin riskejä voidaan pienentää esimerkiksi sisällyttämällä sopimuksiin ehtoja lisäkauppahinnasta tai lisäsijoituksia koskevia optioita. Yritysten täytyy myös hyväksyä, ettei due diligence -kartoitus ole täydellinen. Hinnoittelu pitää taas nähdä markkinoiden merkittävän kasvupotentiaalin valossa.

- Alkuvaiheessa yrityksen koko ja riskinottovalmiudet määrittävät, millä perusteella yritys arvioi mahdollisuuksiaan kasvavilla markkinoilla. Kasvavien markkinoiden yrityskauppoihin liittyy useita vaikeita valintoja, kuten esimerkiksi se, kuinka paljon painoarvoa asetetaan kaupan pitkän aikavälin strategiselle optioarvolle. Valintoja kuvastaa se, että niissä tasapainoillaan riskin ja hyödyn välillä. Itsestään selviä vastauksia ei ole, pikemminkin valinnat riippuvat yrityksen kulttuurista ja strategioista, Valkonen sanoo.

Katso lisää tutkimustuloksia globaaleilta sivuiltamme


Tutkimusmenetelmä

Getting on the Right Side of the Delta: A Deal-maker’s Guide to Growth Economies -tutkimuksessa oli mukana yli 200 yrityskauppaa. Otokseen kuului joitakin julkisia kauppoja, mutta suurin osa oli hiljaisia kauppoja. Tutkimuksessa selvitettiin kasvavien markkinoiden yrityskaupoissa yleisimmin ilmenevät ongelmat ja niihin liittyvät tekijät, esimerkiksi kustannukset. Tutkimusta varten haastateltiin lisäksi 20 kansainvälisten yritysten johtajaa, jotka ovat vastanneet yrityskaupoista kehittyvillä markkinoilla. Tarkoituksena oli selvittää, miten haastatellut ratkaisivat kauppoihin liittyvät haasteet. Haastatellut johtajat edustavat eri toimialoja ja eri maissa toimivia kansainvälisiä yrityksiä. Yritystoiminta kehittyvillä markkinoilla muodostaa keskimäärin 27 prosenttia näiden yritysten liikevaihdosta. PwC työllistää yli 10 000 henkilöä yrityskaupan toiminnoissaan ympäri maailman, ja on vahvasti edustettuna kasvavilla markkinoilla.


PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.