Kaivosteollisuuden merkitys kasvaa Suomessa

Suomessa toimivien kaivosten määrä on kasvanut huomattavasti vuosina 2011–2012. Toimivien 12 kaivoksen lisäksi Suomessa toimii tällä hetkellä noin nelisenkymmentä malminetsintäyhtiötä, ja alan odotetaan kasvavan. Tiedot ilmenevät PwC Suomen tuoreesta kaivosteollisuuskatsauksesta.

PwC Suomen tuore The Finnish Mining Industry, An Overview 2012 -katsaus perehtyy Suomen kaivostoimintaan sekä Suomeen suunniteltuihin kaivoshankkeisiin. Kaivosten määrässä on tapahtunut Suomessa huomattavaa kasvua vuosina 2011–2012. Aiemmin jo toimineiden 10 kaivoksen lisäksi Kevitsan ja Kylylahden kaivokset käynnistivät toimintansa tämän vuoden aikana.

Suomi on tyypillinen nuori kaivosmaa, jonka useat kaivoshankkeet ovat vielä kehitysvaiheessa. PwC:n mukaan kotimaisen kaivostoiminnan haasteet liittyvät pääasiassa rahoitukseen, mutta myös ulkomaisten investointien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Kansainvälisen Fraser-instituutin tekemän selvityksen mukaan Suomi on maailman toiseksi kiinnostavin kaivosmaa. Tähän vaikuttavat geologisten tietojen saatavuus, vahva infrastruktuuri sekä poliittinen vakaus ja avoimuus. Toimivista kaivoksista ainoastaan Kemin ja Talvivaaran kaivokset ovat suomalaisessa omistuksessa.

Kaivostoiminnan alkuvaiheen rahoituksen turvaaminen on muuttunut entistä haastavammaksi, sillä pitkän ajan tuotto ja tiukentunut taloustilanne ovat hankaloittaneet sijoittajien löytämistä.

”Suomen kaivosteollisuuden tarjoamien mahdollisuuksien odotetaan keräävän investointeja niin kotimaisilta kuin ulkomaisilta sijoittajilta. Yksi vaikuttava tekijä on hallituksen tavoite nostaa Suomi kestävän kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Uskomme tämän edistävän kaivostoiminnan kasvua myös investointien osalta”, kertoo PwC Suomen kaivostoimialan asiantuntija Mauri Hätönen.

”Myös mineraalien maailmanlaajuisen kysynnän kasvu pakottaa osaltaan kaivosteollisuuden laajentumisen uusille seuduille. Tämänkin näkisimme lisäävän investointien määrää suomalaiseen kaivostoimintaan”, Hätönen sanoo.

Lataa The Finnish Mining Industry, An Overview - 2012 (pdf 1,1 mb)
 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.