APEC-maiden yritysjohtajien luottamus tulevaan koetuksella

Vain reilu kolmannes APEC-maiden yritysjohtajista luottaa vahvasti oman yrityksensä liiketoiminnan kasvuun seuraavan vuoden aikana. Tämä selviää PwC:n tuoreesta tutkimuksesta, johon haastateltiin vajaata 400 johtajaa 21 APEC-maasta. Euroalueen kriisi, Yhdysvaltojen taantuma ja Kiinan kasvun hidastuminen ovat verottaneet Aasian ja Tyynenmeren maiden johtajien luottamusta tämänhetkiseen taloustilanteeseen.

Pidemmällä aikavälillä odotukset kuitenkin paranevat, sillä yli puolet (54 prosenttia) johtajista luottaa vahvasti oman liiketoimintansa kasvuun seuraavan 3–5 vuoden aikana. Öljyn hinnan nousun ohella muiksi talouteen vaikuttaviksi huolenaiheiksi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) -talousjärjestön maiden alueella mainittiin mm. pandemiat ja luonnonkatastrofit.

Epävarmuudesta huolimatta APEC-maiden johtajat uskovat, että talousalue kehittyy oikeaan suuntaan. Lähes puolet vastanneista näkee palvelualan kaupan esteiden poistamisen olevan avain läheisempään yhteistyöhön 21 APEC- jäsenvaltion kesken. APEC-järjestön poliittisten johtajien toivotaan sekä yhdenmukaistavan säännöksiä koko alueella että edistävän työvoiman liikkuvuutta sekä vapaita investointeja. Toimia vaaditaan myös sääntelyn ja sijoituspolitiikan suhteen.

”APEC-maiden johtajat ovat asettaneet selkeitä haasteita tulevaan huippukokoukseen. Jotta huippukokous osoittautuisi menestykseksi, edistystä tulisi tapahtua yhdenmukaisen sääntelyn ja työvoiman liikkuvuuden osalta”, PwC-ketjun johtaja Dennis Nally sanoo.  

PwC:n tutkimukseen osallistuneiden johtajien edustamista organisaatioista yli kolme neljäsosaa käyttää vihreää teknologiaa tehokkuuden lisäämiseksi. Lähes 60 prosenttia vastanneista on ottamassa käyttöön vesiensuojelutekniikoita. Virrankulutuksen ja kustannusten hallitsemiseksi vajaa kolmannes vastasi suunnittelevansa oman sähkön tuottamista uusiutuvien energialähteiden avulla.

Vuosittainen APEC CEO Summit -huippukokous järjestetään 7.-8.9.2012 Vladivostokissa, Venäjällä.

PwC:n teettämään APEC CEO Survey 2012 -tutkimukseen haastateltiin 376 toimitusjohtajaa ja teollisuuspäättäjää 21 APEC-jäsenvaltiosta. Katso lisätietoa tutkimuksesta täältä.


PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 154 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 161 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö. 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) on Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö, johon kuuluu 21 jäsenvaltiota. Järjestön tavoite on edistää yhteistyötä, kaupankäyntiä, investointeja ja taloudellista kasvua Tyynenmeren alueen maissa.