Rio+20: 70 % toimitusjohtajista valmis vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin

PwC:n tekemän tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä suuryrityksen toimitusjohtajasta on valmis tekemään enemmän YK:n vuosituhattavoitteiden ratkaisemiseksi, jos kesäkuussa järjestettävä kestävän kehityksen konferenssi Rio+20 tuottaa vahvoja tuloksia. Lähes puolet toimitusjohtajista on jo sitoutunut edistämään vuosituhattavoitteita julkisesti.

PwC kartoitti tutkimuksessaan kestävän kehityksen riskien ja haasteiden mahdollisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Keskeisimmiksi kestävän kehityksen haasteiksi toimitusjohtajat nimesivät kohtuuhintaisen energian saatavuuden, tasa-arvon ja sosiaalisen syrjäytymisen, luonnonvarojen niukkuuden sekä kestävän kulutuksen. Kymmenen vuoden kuluttua ruokaturvallisuus ja ilmastonmuutos nousevat merkittävimmiksi huolenaiheiksi.

Kohtuuhintainen energia suurin huolen aihe

Kohtuuhintainen energia on tärkeää 87 %:lle toimitusjohtajista ja heidän edustamalleen liiketoiminnalle. Erittäin tärkeänä kohtuuhintaista energiaa pitää 39 % toimitusjohtajista; luvun odotetaan nousevan 60 %:iin vuoteen 2022 mennessä.

Veden niukkuus on kasvava huolenaihe: vuonna 2022 78 % vastaajista pitää sitä liiketoiminnan kannalta merkittävänä haasteena, mikä on 13 % enemmän kuin tänä vuonna.

Huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa kyselyn mukaan 10 %:lla vuoteen 2022 mennessä. Tällöin 78 % toimitusjohtajista pitää ilmastonmuutosta merkittävänä haasteena.

"Toimitusjohtajat odottavat monien kestävän kehityksen haasteiden muuttuvan yhä kriittisemmiksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä ei ole pitkä aika yritysmaailmassa, koska monille merkittäville investoinneille on annettu jopa pidempi aikataulu. Vallalla on yleinen harhakuvitelma, että yrityssektori ei ymmärrä kestävän kehityksen haasteita, vaikka monet haasteista ovat ajankohtaisia jo nyt”, kertoo Suomen PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen.


Lataa korkearesoluutiokuva
(jpg)


Lataa korkearesoluutiokuva
(jpg)


Lataa korkearesoluutiokuva
(jpg)


Lataa korkearesoluutiokuva
(jpg)


Lataa korkearesoluutiokuva
(jpg)

Rio+20-konferenssille ei suuria odotuksia

Vain puolet toimitusjohtajista odottaa Rio+20-konferenssin edistävän asialistalla olevia kestävän kehityksen haasteita. Neljä viidestä vastaajasta on sitä mieltä, että yksityisen sektorin julkisilla sitoumuksilla, kansallisella tai alueellisella sääntelyllä tai verotuksella liikemaailmaa aktivoitaisiin tehokkaammin. Jopa neljännes toimitusjohtajista pitää kansainvälisiä tavoitteita kuten YK:n vuosituhattavoitteita ja Kioton ilmastosopimusta tehottomina.

"Rio+20-kokous voi parhaassa tapauksessa lisätä yritysten kunnianhimoa kestävän kehityksen tukemiseksi. Yritysjohtajat luottavat kuitenkin enemmän alhaalta ylös johdettuihin toimenpiteisiin kuin ylhäältä tuleviin ohjeistuksiin. Lisäksi kansalliset toimet mahdollistavat paremmin paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen. Suuret yritykset ymmärtävät kestävän kehityksen merkityksen ja monet ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin omassa liiketoiminnassaan ja tuotantoketjussaan. Samalla yksityinen sektori peräänkuuluttaa huomattavasti aktiivisempaa otetta ja kunnianhimoisempaa johtamista hallituksilta ja päättäjiltä", Juutinen jatkaa.
 


PwC tarjoaa sinulle liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 169 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.