Sisäisen tarkastuksen lisäpalveluita ja työkaluja

QARPlus – Sisäisen tarkastuksen ulkoinen laadunvarmistus (pdf 486 kb)

Riskienhallinnan ja kontrolliympäristöjen arvioinnit käyttäen hyväksi sähköistä työryhmäohjelmistoa. Ohjatun worshopin etuna on työskentelyn tehokkuus ja anonymiteetti verrattuna mm. perinteisiin tarkastuksiin. Olemme avustaneet viime vuosien aikana kymmeniä organisaatioita toteuttamalla workshoppeja yksityiselle ja julkiselle sektorille.

Sisäisen tarkastuksen perustamisen ja muutoshallinnan tuki: PwC on kehittänyt 10-kohtaisen ohjelman, jota noudattamalla varmistutaan mm. siitä, että sisäinen tarkastus tunnistaa sidosryhmiensä tarpeet, huomioi ne suunnitelmissaan ja toteuttaa tarkastustyön sekä raportoinnin parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Sisäisen tarkastuksen mittariston kehittäminen: Hyvin toimivan sisäisen tarkastuksen tulee mitata toimintaansa monipuolisesti, ei pelkästään kustannusten avulla. Sisäisen tarkastuksen tasapainoitettu tuloskortti tehostaa toimintaa ja sisäisen tarkastuksen ohjausta. Mittaaminen motivoi, tämä pätee myös sisäiseen tarkastukseen.

Sisäisen tarkastuksen ulkopuolinen laadunvarmistus: Pätevän ja riippumattoman, organisaation ulkopuolisen arvioijan tai arviointiryhmän tulee toteuttaa sisäisen tarkastuksen ulkoinen arviointi, esim. laadunvarmistuarviointi, vähintään kerran viidessä vuodessa. PwC on kehittänyt tätä varten Quality Assurance Review Plus -työkalun, jossa toimintaa voidaan alan standardien noudattamisen lisäksi arvioida suhteessa parhaisiin käytäntöihin ja sidosryhmien odotuksiin.