Sisäinen tarkastus

Toimiva sisäinen tarkastus auttaa johtoa hallitsemaan riskejä, mutta myös hyödyntämään mahdollisuuksia – organisaation strategian mukaisesti. Sen rooli on kriittinen riskien hallinnassa mutta myös toiminnan tuloksellisuuden optimoinnissa.

Me PwC:n sisäisen tarkastuksen palveluissa autamme sinua ja organisaatiosi hallitusta juuri tässä. Tuotamme perusteellisilla ja systemaattisilla keinoilla käytännöllisiä ratkaisuja, emme raskaita raportteja. Meidän tavoitteenamme on auttaa sinua kestävään kasvuun tuomalla näkemystä organisaationne toiminnan kehittämiseen nykyisen tiedon valossa tulevaisuutta kohti.

Sisäisen tarkastuksen lisäarvo edellyttää organisaation tavoitteiden, riskien, ympäristön ja sidosryhmien odotusten ymmärtämistä. Sisäisen tarkastuksen rooli, tarpeet ja painopisteet vaihtelevat merkittävästi. Se voi olla konsultointia tai varmentamista, usein näitä molempia.

Ota meihin yhteyttä, kun organisaatiosi tarvitsee tukea esimerkiksi seuraavilla alueilla:

Miksi PwC?

Ulkoistetut palvelut yleistyvät nopeasti muun muassa niiden osaamisresurssien ja joustavuuden vuoksi. Olemme ulkoistettujen sisäisen tarkastuksen palveluiden markkinajohtaja ja verkostossamme on kansainvälisesti yli 4 000 sisäisen tarkastuksen ja IT-tarkastuksen ammattilaista. Käytössämme on lisäksi koko PwC-ketjun asiantuntijaresurssit erikoisosaamista vaativiin tarkastuskohteisiin kuten IT, rahoitustoiminnot, kokonaisvaltainen riskienhallinta tai verot.