Riskienhallinta

Tavoitteenamme on auttaa organisaatiotasi rakentamaan riskienhallinnan periaatteet, prosessit ja menetelmät osaksi normaalia liiketoimintaa ja johtamista. Riskienhallinnan kehittämisen tuloksena luomme organisaatiollesi systemaattisen tavan arvioida, mitata ja hallita erilaisia riskejä. Saat muodostettua näkemyksen riskeistä sekä käsityksen siitä, miten ne vaikuttavat strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset tukea esimerkiksi riskien tunnistamisesta ja kartoittamisessa tai riskienhallinnan toimintamallin käyttöönotossa.

Miksi PwC?

Riskienhallinnassa keskitytään riskienhallinnan nykyhetken, hallintamenetelmien ja kontrollien toimivuuden arviointiin sekä riskienhallinnan toimintamallien ja työkalujen kehittämiseen. Erityisriskeihin erikoistuneet asiantuntijamme ovat mukana syvemmälle tietotekniikkaan, tietoturvaan ja rahoitusriskeihin kohdistuvissa riskianalyyseissa. Riskienhallinnalle asettamasi tavoitteet ja riskienhallinnan nykytila ratkaisevat sen, miltä tasolta ja miten riskienhallinnan kehittämisessä on tehokkainta edetä.

Asiakkainamme on monia SAP R/3 -järjestelmää käyttäviä yrityksiä. Tämän vuoksi olemme panostaneet voimakkaasti SAP R/3 -ympäristössä tapahtuvaan tarkastukseen ja sen kehittämiseen. Käytössäsi on useita SAP R/3:n ja muiden toiminnanohjausjärjestelmien tietoturvallisuuteen ja sisäisten kontrollien kehittämiseen erikoistuneita asiantuntijoita.