Kokemuksia kisälliajasta

Tiia Soppela, Senior Associate
vuoden 2013 kisälli

"Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta keväällä 2013 laskentatoimen maisteriohjelmasta. Aloitin PwC-urani kisällinä helmikuussa 2013 Transaction Services -ryhmässä, jossa tehdään yritysten taloudellisen tilanteen selvityksiä (financial due diligence) tulevia yritysjärjestelyitä varten. Kahden kuukauden harjoittelujakson jälkeen jäin ryhmään vakituiseksi työntekijäksi.

Heti harjoittelun alussa pääsin mukaan mielenkiintoiseen projektiin, jossa tavoitteena oli rakentaa asiakasyrityksen taloudellisesta tilanteesta analyysi yrityksen myyntiä varten. Oli innostavaa päästä näkemään koko projektin elinkaari: projektin käynnistys, tiedon kerääminen ja analysointi, haastattelut johdon kanssa sekä lopullisen raportin kirjoittaminen.
 
Tiia Soppela, Transaction Services

Tiia valmistui huhtikuussa 2013 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, laskentatoimen maisteriohjelmasta. Pro gradun hän teki yritysjärjestelyistä.

Yritysjärjestelyihin liittyvä työmme on projektiluonteista ja ryhmämme työskentelykieli on englanti. Työssäni ehdottomasti mielenkiintoisinta on työskennellä suurissa kansainvälisissä projekteissa raudanlujien ammattilaisten kanssa. Opin päivittäin uutta ja on mielenkiintoista päästä mukaan haastaviin keskusteluihin. Projektityö vaati joustavaa luonnetta, sillä kun projekti on käynnissä, päivät venyvät pitkiksi. Projektien välissä jää kuitenkin aikaa vapaa-ajan vietolle. Työhöni liittyy paljon tiedon keräämistä ja analysointia, joten Excel-taidot pääsevät kunniaan. 

Olen oppinut useita eri näkökulmia, joiden valossa tarkastella yrityksen taloudellista tilannetta - erityisen mielenkiintoista on ollut analysoida kunkin yrityksen liiketoiminnan ajureita.

Viihdyn PwC:llä; saan päivittäin tehdä töitä innostuneiden ihmisten kanssa iloisessa työilmapiirissä. Lisäksi PwC:n tarjoamat edut sekä vapaa-aikaan että työssä kehittymiseen ovat mielestäni ainutlaatuisia Suomessa. Esimerkiksi syksyllä 2013  olin Puolassa viikon mittaisessa koulutuksessa. Sitä mukaan kun olen kehittynyt työssäni, olen saanut hoidettavakseni uusia haastavia tehtäviä mielenkiintoisten projektien parissa."